Kompost - recirkuleret næring og kulstof til jord og afgrøder

Introduktion

Formålet er at øge bæredygtighed og udbytterne i planteavl gennem en bedre og sikker udnyttelse af kompost fra haveparkaffald og anden recirkuleret biomasse.

Målet med projektet er at målrette og optimere udvikling og anvendelse af kvalitetskompost med fokus på gødningsværdi og renhed, og forbedre jordfrugtbarhed ved at anvende komposterbare restbiomasser i planteavlen.

Kompost baseret på havepark-affald, og restbiomasse fra by, virksomheder og landbrug, er en vital næringsstof- og kulstofressource, der ikke udnyttes i tilstrækkelig grad i planteproduktionen i dag. Selvom indholdet af organisk stof og næringsstofpuljerne i landbrugsjord visse steder nærmer sig et kritisk lavt niveau.

Projektet understøtter en øget anvendelse af kompostressourcen i landbruget, hvilket kræver en kontinuerlig indsats med udvikling, formidling og implementering. Projektet udvikler, sammensætter, fremstiller og gennemfører forsøg med højkvalitets kompost på bedrift og jordtyper med forskellige behov ift. at tildele og øge næringsstof- og kulstofpuljerne. Projektet undersøger og kortlægger desuden omfang og mulighed for at reducere og eliminere pesticid og plast i komposten. Ud fra markforsøg og analyser udgives vejledninger og faglige artikler om effekten af anvendelsen af de forskellige typer af næringsoptimeret kompost, gødningsvirkning, effekt på jordens mikroliv, evne til at mobilisere plantetilgængelige næringsstoffer etc. Desuden udarbejdes en lønsomhedsanalyse af den økonomiske værdi af forskellige komposttyper på de forskellige arealer. Der gennemføres mark- og temadage målrettet landmænd og konsulenter med fokus på praktisk anvendelse og med formidling af resultater, bedste praksis, indlæg fra projektdeltagerne og eksterne videnspersoner fra ind- og udland.

Projektets forventede effekter er øget udbytte i både konventionel og økologiks planteavl ved at øge jordens kulstof og næringsstoffpuljer, og at opfylde målsætningen om en mere bæredygtig og klimaneutral fødevareproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Mindre udredninger / analyser / notater o.l.

Opgørelser fra markforsøg med kompost inkl. analyser af jordens mikrobiom. Præsentation på webinar - Jordbundens Dag 2022.

Ingen akkumuleret effekt af to års tildeling af næringsstofoptimeret kompost. Landsforsøgene 2022.

Demoarrangement: Kompost til økologisk planteproduktion. 11. oktober kl. 9.45 - 14.00.

Program

Præsentation: Recirkulering. Sammensætning og anvendelse af kompost v. Anton Rasmussen. Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Præsentation: Kompost til Økologisk Planteavl v. Morten Winther Vestenaa, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Nyheder og artikler

Have- og parkaffald kan gøde 22.000 ha økologisk jord. Nyhed, 13. oktober 2022.

Have- og parkaffald kan gøde 22.000 ha økologisk jord. Artikel i Økologisk Nu, 20. oktober 2022.

Video

Fra have/park-affald til næringsrig kompost til økologisk landbrug. Video på YouTube kanalen for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Se video.

Formidling via film / video / podcast / apps / sociale medier o.l

Annonce for arrangement om kompost til økologisk planteproduktion. Opslag på Facebook-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Opslag om vårbyg gødet med kompost. Opslag på LinkedIn-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Opslag om effekt af kompost på mikroliv i jorden. Opslag på FB-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug .

Opslag 1

Opslag 2

Opslag 3

Næringsstofoptimeret kompost. Med link til video. Opslag på FB-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug .