Økologisk Sortsudvikling II – med anvendelse af genomisk selektion (ØkoSort ll)

Introduktion

Projektets formål er at fremme udbuddet af velegnet økologisk udsæd ved udvikling af sorter af vårbyg, vår- og vinterhvede samt linser og hestebønner, der er specifikt tilpassede økologiske dyrkningsforhold og markedsvilkår. Til dette udvikles en økologisk model for genomisk selelektion til forædling af sorter.

Projektets deltagere er Nordic Seed, Agrologica og Økologisk Landsforening og består af fire arbejdspakker (AP), der på forskellige vis omfatter forædling mod sunde og konkurrencestærke sorter af hvede, byg og proteinafgrøder: Dyrkning, screening, registrering af egenskaber og analyser. Der indgår en selvstændig arbejdspakke med genomisk selektion, som arbejder på tværs af arbejdspakker og projektdeltagere.

I AP1 undersøges egenskaber og potentiale af 100 økologiske kandidatsorter af vår- og vinterhvede i ind- og udland. I AP2 fokuseres der på 100 økologiske kandidatsorter af vårbyg.

I AP3 arbejdes på samme måde med hestebønner og linser, mens der samtidigt opstartes et forædlingsprogram for 75 forskellige vår- og vinterlinsesorter.

I AP4 undersøges potentialet for kortlægning og genomisk udvælgelse af egenskaber, som er relevante ved økologisk dyrkning. Aktiviteterne omfatter, at der hvert år i tre år udvælges 100 linjer af brødhvedesorter og 100 linjer af vårbyg til analyser af den underliggende genomiske struktur for bl.a. udbyttepotentiale og sygdomsresistens. Samtidigt bruges denne viden og erfaring i udviklingen af den genomiske model. Linjerne vil blive dyrket i økologiske markparceller, hvor udbytte, sygdomsangrebsprofil, relevante fysiologiske træk for økologisk avl som tidlig buskning, bladdækning og stråstyrke registreres. Nye sorter vil blive anmeldt til brug og testet i landsforsøgene.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Skriftlig kommunikation 2018

Skriftlig kommunikation 2019

Arrangementer og aktiviteter i 2019

Markvandring og session – den internationale økologiske kornfestival i Kalø d. 26-27. juni

Sorterne og arbejdet i projektet blev fremvist i marken ved den Økologiske Kornfestival på Kalø, som blev afholdt sammen med den 4. European ”Let’s cultivate diversity festival” om korn, hvor projektet blev præsenteret ved Hans Haldru, Nordic Seed og Anders Borgen, Agrologica, samt en af projektets udenlandske samarbejspartnere forædler Karl-Josef Müeller, Darzau Cultivari, Tyskland. Se programmet Her.

Billede fra kornfestival

Billede fra kornfestival

På billederne fortæller Jens Knudsen, Nordic Seed om forædlingen af nye hestebønnesorter, ved markvandringen d. 2. juli ved Nordic Seed og Helge Kjær Sørensen, Holtgård, Gylling.

Markvandring og formidling af resultater d. 2. juli 2019

2. juli blev forsøgsmarkerne ved Nordic Seed besøgt, hvor vi så på nye og gamle hestebønnesorter, samt ny opformering af lupinsorter. Herefter kørte vi til økolog Helge Kjær Sørensen, Holtgård, Gylling, hvor forsøgsmarkerne med vårhvede, vinterhvede og vårbyg var placeret. Det var en spændende dag, med god dialog om fremtidens sorter og kravene til disse. Der blev også afholdt en står åben markvandring i juli på Agrologicas forsøgsarealer ved Mariager. – Se indbydelse.

Høstresultaterne og overvejelser fra afprøvningen af nye sorter og linjer i 2019

Skriftlig kommunikation 2020

 • Borgen, Anders (2020) Health related effects of wheat varieties. https://orgprints.org ID=38020
 • Beta, Trust; Qiu, Yang; Liu, Qin; Borgen, Anders and Apea-Bah, Franklin Brian (2020) Purple Wheat (Triticum sp.) Seeds. In: Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention. Elsevier Inc., ScienceDirect, pp. 103-125. https://orgprints.org ID=37959
 • Borgen, Anders (2020) Nyhedsbrev fra Agrologica forår 2020. Agrologica, May 2020, pp. 1-7. https://orgprints.org ID=38021
 • Borgen, Anders (2020) Nyhedsbrev fra Agrologica julen 2020. Agrologica, Dec 2020, pp. 1-5.
 • Artikel om den nye vinterhvedesort Fritorp udviklet i projektet – Udgivet online i medie Økologisk nu. https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/ny-hvedesort-gar-som-varmt-brod

Markvandringer og workshop i 2020

 • Markvandring ved Nordic Seed og økologisk landmand Helge Kjær Sørensen - Holtgård.dk, 25. juni. 2020 – https://okologi.dk/kalender/2020/06/baelgsaed
 • Markvandring ved Nordic Seeds afprøvningsmarkerne på Lolland, ved Økologisk landmand Ulrik Høegh, Stinelund Landbrug. 22. juni, 2020 - https://okologi.dk/kalender/2020/oekologisk-planteavlsdag-og-bedriftsbesoeg
 • To offentlige markvandringer hos Agrologica 2020.

Skriftlig kommunikation 2021

 • Artikel om langstråede sorter kan koste udbytte – ny viden fra projektet - Af Karen Munk Hansen - https://okonu.dk/mark-og-stald/stralaengde-koster-udbytte-ogsa-hos-okologer Udgivet online i Økologisk nu.
 • Artikel om de nye 6-radede sorter på vej i ØkoSort ll – ny viden fra projektet – Af Karen Munk Hansen – Udgivet online i Økologisk.nu - https://okonu.dk/mark-og-stald/seksradet-byg-giver-tidlig-host
 • Artikel om den nye vinterhvedesort Fritorp udviklet i projektet – Udgivet online i medie Økologisk nu. https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/ny-hvedesort-gar-som-varmt-brod

Markvandringer, konferencebidrag mv. 2021

Konferencer og møder blev aflyst vinteren 2020/2021 pga. COVID-19: I stedet blev der afholdt en workshop/et webinar via SEGES-TV og webinaret er tilgængeligt på Youtube (498 visninger pr. dags dato (24.6.2021) – ses her: https://www.youtube.com/watch?v=3qBlvUgt1xQ

 • Markvandring d. 14. juni 2021 i afprøvningsmarkerne ved landmandsvært Kreutsfeld, Falling i samarbejde med SEGES Økologi Innovation.
 • To offentlige markvandringer hos Agrologicas afprøvningsmarker – 22 og 28 juni 2021
 • Markvandring d. 22. juni 2021 ved Nordic Seed og afprøvningsmarkerne ved vært Olav Seidenfaden, Maribo – Lolland – I samarbejde med SEGES Økologi Innovation.
 • Nordic Cereal Conference on Heritage Grains, 28. og 29. Oktober 2021 i Ås, Norge. Mundtligt indlæg og fysisk præsentation af kornsamling. ~100 deltagere. Agrologica
 • Økologikongres 2021. To mundtlige indlæg om 1) generisk diversitet i korndyrkning (220 tilhørere) og om 2) juridiske og økonomiske betingelser ved økologisk planteforædling (180 tilhørere). Endvidere deltog Agrologica/Landsorten med en stand for konferencens ~800 deltagere
 • International Conference on BREEDING AND SEED SECTOR INNOVATIONS FOR ORGANIC FOOD SYSTEMS, organized by EUCARPIA Section Organic and Low Input Agriculture. Online event March 8-10, 2021. Mundtligt indlæg om især juridiske aspekter ved økologisk planteforædling. Agrologica
 • Online seminar “Crop Breeding, Diversity and Climate Change” 19. november 2020. HAMK Biotalous, Mustiala, Finland. Mundtligt indlæg. (~100 nordiske og baltiske deltagere). Agrologica
 • Danske Ernæringsterapeuters årsmøde 29. januar 2022. Mundtligt indlæg om sundhedsaspekter af korn. ~50 deltagere. Agrologica

Skriftlig kommunikation 2022