Bæredygtig anvendelse af protein fra grøn biomasse til fødevarer (InnoGrass)

Introduktion

Projektets formål er at udvikle nye proteinråvarer til fødevarefremstilling ud fra græsmarksafgrøder, med en høj bæredygtigheds- og klimaprofil, og derved imødekomme en stigende efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer. Målet er at udvikle teknikker, der gør græsprotein egnet til fødevarer, udvikle nye fødevarer med indhold af græsprotein, teste disse produkter hos forbrugere og søge Novel-Food godkendelse.

Der udvikles procesteknikker, som kan sikre et højt udbytte af græsprotein fra råvaren, samt fjerne farve og bitter smag fra proteinkoncentratet og fraktionere det udfældede protein til brug i forskellige fødevareprodukter. Proteinråvaren bearbejdes med forskellige teknikker som fermentering og ekstrudering til ingredienser egnet til udvalgte fødevarer, og testprodukter af fødevarer med indhold af de nye græsproteinprodukter afprøves overfor forbrugere. Storskala produktion af græsproteinprodukter testes i pilotanlæg, og restvæsken testes som fermenteringsmedie for fremstilling af mælkesyre. Forretningsmulighederne i en ny produktion af fødevarer baseret på græsprotein testes i samarbejde med interessenter fra primærproducenter til fødevareproducenter. Endelig testes fødevaresikkerheden vedrørende uønskede stoffer og mikroorganismer i fødevarer fremstillet med græsprotein og evt. allergiske reaktioner fra produkterne testes inden ansøgning om at få græsprotein Novel-Food godkendt til fødevarer.

Projektets effekter: Markedet for nye fødevarer med græsprotein er forsigtigt vurderet til en årlig omsætning på 250 mio. kr. De involverede virksomheder vurderes at kunne øge deres indtjening med 44 mio. kr. årligt og specifikt for plantefars med græsprotein forventes en ekstra indtjening på 5,5 mio. kr. årligt.
Det direkte arealbehov for græs til fødevareprotein forventes at blive 440 ha, og vil kunne reducere kvælstofudvaskningen med 26 tons og begrænse drivhusgasudledningen med 1.540 tons CO2-ækv. årligt. Afsætningen til fødevarer forventes at have en stor indirekte effekt ved at gøre græsproteinfremstilling til foder mere rentabel.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP6

Slutkonference for InnoGrass
Velkomst og introduktion.

Grøntprotein til fødevarer
Invitation og program til slutkonference.

Procesteknik der gør grøntprotein egnet til fødevarer
Indlæg på slutkonference.

Oprensning af grøntprotein fra lucerne/græs
Indlæg på slutkonference.

Fødevarer med grøntprotein – eksempler og muligheder samt forbrugerreaktioner
Indlæg på slutkonference.

Kødfri - ja tak
Indlæg på slutkonference.

Protein til mennesker direkte fra græs
Indlæg på slutkonference.

Fødevaresikkerhed: Indholdsstoffer i Græsprotein
Indlæg på slutkonference.

Allergenicity of green proteins for food
Indlæg på slutkonference.

Vejen til EU-godkendelse af grøntprotein
Indlæg på slutkonference.

Værdiskabelse ved udnyttelse af sidestrømme fra proteinproduktionen
Indlæg på slutkonference.

Grønt protein til fødevarer - Forretningsmuligheder i værdikæden fra traktor til tallerken
Indlæg på slutkonference.

Opsummering
Indlæg på slutkonference.

Videooptagelser fra InnoGrass slutkonference 14. december 2021
Link til optagelser fra slutkonferencen.

Grønt protein til fødevarer - Forretningsmuligheder i værdikæden fra traktor til tallerken
Rapport med værdikædeanalyse.

Bioraffinering - bag klimavenlige proteiner
Artikel om bioraffinering.