Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin

Introduktion

Formålet er at fremme brug af afskallet havre med højt indhold af essentielle aminosyrer, for at øge leverancen af dansk højkvalitetsfoder til fjerkræ og svin og mindske kvælstofoverskuddet i foder og gødning. Målet er at undersøge, hvordan og i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker aminosyreindholdet i afskallet havre, samt hvilke muligheder det giver i foder til fjerkræ og svin. Havreprotein har et højere indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer end eksempelvis hvedeprotein. Sorts-valg og gødningsniveauets indflydelse på aminosyresammensætningen i afskallet havre undersøges i to års markforsøg med tre gødningsniveauer i de mest lovende sorter. Udvælgelse af sorter baseres på tidligere og nye erfaringer. For alle sorter og gødningsniveauer laves der en afskalning og analyseres for skal/kerne andel samt proteinindhold og aminosyresammensætning i den afskallede vare. Fra praksis indsamles erfaringer med anvendelse af afskallet havre og havreskaller bl.a. som strøelse til svin. I projektets andet år gennemregnes foderplaner baseret på de opnåede forsøgsresultater for indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer, og der regnes på proteinbalancer og kvælstofoverskud. Økonomien i hele processen inkl. anvendelse af havreskaller beregnes. Der laves formidling af projektets forsøg, resultater og beregninger ved markvandringer, via sociale og landbrugsfaglige medier samt i Oversigt over Landsforsøgene.

Effekten af projektet er en reduceret miljøpåvirkning og forbedret driftsøkonomi, som resultat af forbedret proteinbalance i foderblandinger til fjerkræ og svin. Afskallet havre kan potentielt reducere mængden af importeret soja til æglæggere og svin med hhv. 1/3 og 1/6, dermed mindskes klimabelastningen. Havre er en sund og dyrkningssikker afgrøde - øget efterspørgsel vil bidrage positivt i økologiske sædskifter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin
I havreprotein er indholdet af svovlholdige aminosyrer højere end i f.eks. hvedeprotein, og derfor attraktivt som fjerkræ- og svinefoder. Derfor undersøges det, om sortsvalg og gødningstildeling påvirker aminosyresammensætningen.

Markvandring d. 8. juni, Sjælland
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med afskallet havre på Øko Plantedag VKST ved Roskilde, Sjælland.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med afskallet havre ved Lemvig.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med afskallet havre ved Lemvig.

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ om de Økologiske Landsforsøg 2021.

100 procent økologisk og lokal fodring af fjerkræ - afskallet havre og grøntprotein
Præsentation på Økologikongres d. 25.-26 november 2021.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene s. 267-268.

Afskallet havre som foder til fjerkræ
Facebookopslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Rapport: Afskallet havre til økologiske husdyr. Rapport der beskriver fordele ved anvendelse af afskallet som foder til økologiske husdyr