ProLocAL: Protein from locally grown legumes and algae for organic chickens

Introduktion

Formålet med ProLocAL er at reducere klimaaftrykket fra økologisk kyllingekød ved at fodre kyllinger med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede proteinkilder. Gennem forskning og demonstration løses den udfordring, at økofjerkræ i dag overforsynes med protein for at kompensere for foderkildens lave indhold af svovlholdige aminosyrer. Dette øger NH3-fordampning fra stalden og højner risikoen for trædepudesvidninger. Anvendelse af proteinkilder som mikroalger med et højt methioninindhold kan løse dette problem. Dette vil reducere produktionens klimaaftryk samt miljøbelastning og forbedre dyrevelfærden.

ProLocAL aktiviteter: 1) At anvende protein fra lokalt producerede mikroalger til økofjerkræ, 2) Øge fordøjeligheden ved ikke-kemisk forbehandling af mikroalger via ekstrudering, 3) Forbedre foderets samlede næringsværdi ved at supplere med protein fra bælgplanter, der kan dyrkes lokalt af økologiske fjerkræproducenter, 4) Demonstrere dyrkning af lokale bælgplanter og anvendelse af foder med mikroalger og bælgplanter i forsøg med økologiske slagtekyllinger og 5) Udføre praktiske kyllingeforsøg og beregne klimaaftryk, dyrevelfærd og kødkvalitet.

Projektstatus: Projektet leverer et fint udbytte af microalgen Scenedesmus sp fra brun juice og ammoniak fra afgasset fiber med et højt indhold af protein og aminosyrer. Der er udviklet en recept for foder med alge- og ærteprotein og afholdt demonstrationsdag om økologiske bælgplanter til fjerkræ hos Rokkedahl Økologi. Forventede effekter: 24 % CO2 reduktion pr. produceret slagtekylling, 5,56 % reduktion af N udledning pr. produceret slagtekylling, mindst 555 kg reduceret N udledning/ha ved dyrkning af 15 ton algeprotein/ha/år sammenlignet med dyrkning af en tilsvarende mængde protein fra traditionelle afgrøder. I 2024 søger DTI, SEGES og ICOEL om i alt 221 t.kr. fra Fjerkræafgiftsfonden. Projektleder af ProLocAL er Sanna Steenfeldt, Århus Universitet.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.