Ø-KO-AVL (Breeding dairy cows adapted for organic production)

Introduktion

Formål: Det overordnede formål med projektet er at styrke den økologiske mælkeproduktion i Danmark ved at producere mælkeprodukter med en styrket økologisk profil. I Ø-KO-AVL udvikles et økologisk avlsprogram med forbedret tilpasning til økologiske produktionssystemer og forbrugernes præferencer.

Aktiviteter: I projektet bliver der fastlagt et avlsmål baseret på økonomiske modeller og præferencer hos forbrugere, mejerivirksomheder og landmænd. Det økologiske avlsmål defineres ved hjælp af økonomiske værdier fra en økonomisk model kombineret med ikke-markedsmæssige værdier baseret på forbrugerundersøgelser og en ønsket avlsfremgang. Ved bestemmelse af avlsmål bliver nøgleinteressenter i økologisk mælkeproduktion inddraget. Projektet vil optimere avlsprogrammet for økologisk malkekvæg med hensyn til omkostninger og fordele. Projektet vil også kvantificere fordelene ved at etablere en separat økologisk avlslinje for Nordisk Rødt (RDC). Avlsstrategien for RDC er allerede delvist målrettet økologisk produktion, og derved er der stor sandsynlighed for at implementere et økologisk avlsprogram.

Effekter: Projektet bidrager med løsninger i forhold til klimadagsordenen og dyrevelfærd ved at adressere klimapåvirkning og reduktion af antibiotika, da vi forventer at kunne forbedre egenskaber som f.eks. sundhed, dødelighed og levetid mere, end hvis et konventionelt avlsprogram anvendes. Det vil også blive muligt at differentiere mellem økologiske og konventionelle mejeriproduktioner baseret på avl, og det blive muligt for VikingGenetics at markedsføre avlslinjen som økologisk. Mejerierne vil få mulighed for at afsætte produktier med en styrket økologisk profil og derved styrke den økologiske mælkeproduktion i Danmark. Projektet ledes af Aarhus Universitet i et samarbejde mellem forskere fra forskellige centre og institutter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Derudover deltager Innovationscenter for Økologisk Landbrug, SEGES Innovation, VikingGenetics samt mejerierne Arla, Naturmælk og Thise.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.