Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment - OUTFIT

Introduktion

Projektets mål er at reducere næringsstoftab fra udendørs hold af økologiske søer ved at integrere træer i et nyt foldkoncept. Udendørs hold af søer er en effektiv produktionsform med lavt antibiotikaforbrug og stor værdi for dansk økologi, men udfordres fortsat af risiko for høje næringstab fra foldarealerne. Det er nødvendigt at supplere det nuværende fokus på at reducere tildelingen af foderprotein med udvikling af forbedrede foldkoncepter for at fremtidssikre den særlige danske udendørs soproduktion.

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs, udarbejdet i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Samtidig addresserer OUTFIT en af de største barrierer for at implementere træer i sofolde ved at sikre øgning af den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden, baseret på grøn træbiomasse, høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret. Projektgruppen, der består af svine-, træ-, træbiomasse-, næringsstofholdnings- og livscycklusvurderingseksperter samt to økologiske svineproducenter, vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding.

De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion med 47 t N, 11 t P og 990 kg CO2 ækvivalenter per år fra 2030. Hertil forventes økonomisk gevinst ved anvendelse af træbiomasse samt øget biodiversitet, forbedret dyrevelfærd, forskønnelse af foldområder og øget forbrugertillid til den økologiske svineproduktionsform.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Videoklip/podcast eller lignende

Skovlandbrug med grise – giver mere liv. Podcast Skovlandbrug med grise.

Skovlandbrug med grise – giver glade dyr. Podcast Skovlandbrug med grise.

Skovlandbrug med grise – mindsker et miljøproblem. Podcast Skovlandbrug med grise.

Katalog

Foldsystemer til grise i skovlandbrug. Katalog, som præsenterer beskrivelser af foldsystemer til frilandsgrise i skovlandbrugssystemer, som er implementeret i praksis på bedrifterne Hestbjerg Økologi, Risbjerg Landbrug og Solhøjgaard.

Fremvisning 

Program. Inspirationsdag om skovlandbrug. 

Stand på Økologikongres 2023. Projektet blev formidlet på stand på Økologikongres 2023.