Strip Cropping: Improving biodiversity and crop resilience in agriculture. (StripCrop)

Introduktion

Økologisk landbrug har brug for nytænkning for at kunne videreudvikle sig. Det dominerende landskabselement i DK er store og effektivt drevne marker med overvejende monokultur. Dette er begrænsende for Danmarks biodiversitet, som er i kritisk tilbagegang og med fare for at affødte problemer i dyrkningen (sygdomme, ukrudt, jordfrugtbarhed osv.) forværres. De første udenlandske resultater med stribedyrkning (3-12 m. sekvenser med 3-5 afgrøder i samme mark) er positiv. Systemet giver mere agro-biodiversitet i over- og underjorden, mere robuste afgrøder, frugtbar jord, sikrere udbytter, mindre smitte af svampe- og insektangreb samt mulighed for at undgå erosion og jordpakning. Det skal i dette projekt undersøges og dokumenteres, hvordan stribedyrkning under danske økologiske forhold kan håndteres og præsterer. Ved at drive to platforme med stribedyrkningssystemet på forsøgsbasis skaber StripCrop muligheden for at monitere for specifikke effekter på jordfrugtbarhed, sygdomme og skadedyr, udbytter og biodiversitet og herved vil StripCrop bidrage til et alternativt dyrkningssystem for økologiske planteavlere. Yderligere undersøges om systemet er økonomisk bæredygtig og bæredygtig i forhold til klima og ressourceforbrug. StripCrop vil løbende i en interaktiv proces med landmand, maskinforhandlere og forskningen udvikle, demonstrere og formidle den viden, der kommer frem.

Projektresultater

Dyrkning af sukkerroer i et stribebaseret sædskifte
Rapport med forsøgsdata og resultattabeller.

Strip cropping for increased biodiversity andresilience in crops and soil
Hjemmeside om projektet.

Clomazon og skader på roerne
NBR artikel.

Facebookopslag
Facebookopslag i 2021 markvandring i Holeby.

LinkedIn opslag
Et LinkedIn opslag om radrensning med AgroIntellis robotti i systemet ved Højmark

Markrobotter kan lede til sundere landbrugsjord
Artikel til MARK om robotti og stribedyrkning i 2021.

Stribedyrkningens potentiale indenfor økologisk landbrug
Information om stribedyrkning på Landbrugsinfo.dk.