Bedste økonomiske praksis

Introduktion

Projektets formål er at understøtte og kvalificere den økonomiske beslutningstagning i det økologiske landbrug ved at indsamle, analysere og formidle viden om økonomiske og strategiske data.

Projektet arbejder med to primære hovedområder:

A) At formidle bearbejdede økonomiske data på en måde, så de gøres oprative og kan lægges til grund for beslutninger og strategier i primærerhvervet og hos de økologiske markedsaktører.

B) At identificere indsatsområder i primærproduktionen på baggrund af regnskaber.

Målet er at støtte både eksisterende økologiske bedrifter og omlægningen af konventionelle bedrifter. Projektet er opdelt i to arbejdspakker:

Arbejdspakke 1 (AP1): Økonomidatabasen og budgetkalkuler: Indsamling og bearbejdning af de økonomiske data, der ligger til grund for budgetkalkuler samt uarbejdelse af disse.

Arbejdspakke 2 (AP2): Analyse og formidling: Her bearbejdes og systematiseres økonomi- og produktionsdata for at udføre analyser på både individuelle produktionsgrene og på tværs af økologien. Resultaterne vil bruges til beslutningstøtte på gårdniveau og på et overordnet strategisk niveau. Der vil også være intern opkvalificering af interne medarbejdere for at sikre optimal anvendelse af resultaterne.

Resultaterne vil løbende blive formidlet til landmændene via relevante medier. Dette projekt har potentiale til at styrke den økonomiske rentabilitet og bæredygtighed inden for det økologiske landbrug og fremme målet om fordobling af det økologiske areal. 

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.