Bedre beslutningsstøtte i ko-kalv-systemer

Introduktion

Systemer med ko-kalv kontakt har potentiale til at forbedre dyrevelfærden for malkekøer og deres kalve samt muliggøre mere fleksibel pasning af kalvene. Mens nogle få, mindre, økologiske producenter har brugt denne praksis i årevis, er større økologiske mælkeproducenter nu også ved at tage den til sig. Succesfulde ko-kalv kontakt-systemer kan på længere sigt hjælpe med at differentiere økologisk mælkeproduktion fra den konventionelle. Dog står systemer med ko-kalv kontakt over for nye udfordringer, især i større besætninger med flere medarbejdere og flere dyr. Disse udfordringer omfatter mindre kontrol over den enkelte kalvs trivsel, risiko for fravænningsstress og manglende viden om korrekt opstaldning med hensyn til smittebeskyttelse, arbejdssikkerhed og praktik. Dette projekt samarbejder med virksomheder, der udvikler elektroniske managementsystemer med sensorer samt med førende bygningsrådgivere. Projektet har til formål at udvikle innovative værktøjer, der kan fungere som beslutningsstøtte i ko-kalv systemer. Dette inkluderer identifikation af syge kalve og vurdering af fravænningsstress for at optimere fravænningsstrategier. Yderligere søger projektet at indsamle og bearbejde viden om staldindretning i ko-kalv systemer. Samlet set udgør dette projekt et vigtigt skridt i retning af mere udvikling og større forskningsprojekter, der kan håndtere tre centrale udfordringsområder: overvågning af kalvetrivsel, reduktion af fravænningsstress og forbedring af staldindretningen 

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.