Klimaeffekten af kvæg på græs - dokumenteret med EOV-systemet

Introduktion

Formålet er at reducere klimabelastningen fra kvæghold ved at anvende et internationalt verificeringssystem kaldet Ecological Outcome Verification (EOV), som kan estimere biodiversiteten og kulstoflagringen i jorden. Målet er at afprøve, tilpasse og udbrede kendskabet til EOV-systemet under danske forhold, samt at diskutere potentialet for en forstærket klimaindsats med udgangspunkt i naturens egne processer.

I projektet gennemføres besøg hos kvægholdere med afprøvning og evaluering af systemet. EOV-systemet er et praksisnært værktøj, hvor landmænd selv kan være med til dokumentation og måling af de regenerative tiltag, der gøres ude på bedrifterne. Dette projekt afprøver, diskuterer og synliggør EOV-systemets muligheder og begrænsninger, og dermed skabes grundlaget for omfattende dataindsamling, som på sigt har potentiale til at blive en del af bedriftsspecifikke værktøjer som landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool, hvor man indtil videre ikke har haft mulighed for at involvere effekten af management tiltag på græsmarkerne som f.eks. afgræsning med kvæg. EOV-systemet verificerer effekterne af kvægets afgræsning og øger fokus på de managementtiltag, der sikrer øget kulstoflagring og biodiversitet på bedriftsniveau.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende 

Effekten af kvæg på græs synliggøres med EOV. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Græssende dyr kan være bedre for klimaet. Artikel på Økologisk nu.

Effekten af kvæg på græs synliggøres med EOV. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Årsskrift 2023, som udsendes til alle økologiske landmænd, rådgivningscentre og landbrugsskoler.

Video

Nyt værktøj vil synliggøre effekten af kvæg på græs. Video om EOV, udgivet via YouTube.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Klimaeffekten af kvæg på græs. Oplæg ved Regenerativt seminar i Ry.

Workshop om EOV. Oplæg ved Workshop i Århus.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Klimaeffekten af kvæg på græs. Oplæg ved Åben mark i Vejle.

Afgræsningens positive effekter. Oplæg ved Åben mark i Vejle.