Næste generation

Introduktion

Formålet er at tiltrække og opkvalificere næste generation af primærproducenter, der kan skabe en endnu mere bæredygtig og robust økologisk udvikling af dansk landbrug og med attraktive arbejdspladser.

Målet er gennem netværksaktiviteter for den yngre målgruppe, såvel som for underviserne i landbrugsuddannelsen at opkvalificere og øge vidensniveauet om den økologiske landbrugsproduktion.

For at sikre udviklingen af den økologiske primærproduktion er det afgørende, at vi får styrket rekrutteringen og øget vidensniveauet hos de kommende primærproducenter i overensstemmelse med de skiftende krav fra det omkringliggende samfund.

For at næste generation af økologiske landmænd kan etablere og udvikle økonomisk robuste landbrug med fokus på cirkulære fødevaresystemer, klima, miljø, dyrevelfærd og ressourceeffektivitet skal der i projektet arbejdes med styrkede partnerskaber og formidling af Innovationscenterets forsknings- og udviklingsresultater til den unge målgruppe. Dette skal ske med afsæt i aktiviteterne i dette projekt. Projektet indeholder tre arbejdspakker:

I AP 1 afholdes fem inspirations- og netværksarrangementer målrettet unge.

I AP 2) gennemføres en SoMe indsats under navnet #derforlandmand, hvor udvalgte unge selv formidler.

I AP 3) opkvalificeres undervisere, hvor de gennem virksomhedsbesøg, faglige oplæg og workshops får inspiration til deres undervisning.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Formidling via praktiske fremvisninger

Produktionsledere på Gothenborg. Produktionsledere på Gothenborg.

Unge og grundlæggende økologi, Bygholm. Unge og grundlæggende økologi, Bygholm.

Unge på Øko-Markdag, Dalum. Unge på Øko-Markdag, Dalum.

Unge på Svanholm LU-København. Unge på Svanholm LU-København.

Unge på Sdr. Klenstrup, LU-Vestjylland. Unge på Sdr. Klenstrup, LU-Vestjylland.

Temamøder / Workshop / Møder / Åbent hus arrangementer

Workshop Instagram, startdag. Program for workshop.

Workshop 2. Program for workshop.

Workshop 3 Program for workshop.

Fællesdag 1. Program for fællesdag.

Fællesdag 2. Program for fællesdag.

Fællesdag 3. Program for fællesdag.

Fællesdag 4. Program for fællesdag.

Status og evalueringsmøde

Program for studietur.

Nye koncepter m.v. (6 månedes SoMe aktivitet)

Skærmprint Instagramkonto

Rekruttering af deltagere

Inspirationsture

Invitation til inspirationstur, undervisere

Program for inspirationstur, undervisere