Tørt og godt – alternativ strøelse til økokvæg

Introduktion

Projektets formål er er at gøre økologierhvervet selvforsynende med strøelse ved at afsøge og kvalificere alternative strøelseskilder og fremstillingsmetoder.

Projektet undersøger nye veje til fremstilling og anvendelse af alternative strøelseskilder, som kan inspirere til et udvidet samarbejde mellem økologiske planteavlere og husdyrproducenter. Projektet beskriver værdien af halm som gødning og jordforbedringsmiddel og indhenter viden om dyrkning og høst af græsafgrøder til strøelse både i Danmark og udlandet. Dette projekt skal ses som et forprojekt til et eventuelt fortsættende projekt med afprøvninger og undersøgelser i praksis.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. 

Projektresultater

Notat: Erfaring fra udenlandske universiteter – rørgræs i briketter, præriegræs og elefantgræs som strøelse til malkekøer

Notat: Halm som gødning og jordforbedringsmiddel

Nye strøelseskilder til økologiske kvæg. Artikel i Økologi -Inspiration til jordbruget 12.

Halmprojekt søger landmænd til at teste strøelse. Nyhed på icoel.dk

Hvilken strøelse bruger du? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs facebookside.