Den økologiske landmands vidensplatform - første trin

Introduktion

Projektets formål er at sikre en aktuel og let tilgængelig faglig viden om økologisk landbrugsproduktion målrettet til den nuværende eller potentielle økologiske landmand. Derfor skal målgruppens medievaner afklares og mulig unik position i markedet/brandposition afdækkes, som forberedende arbejde til at udvikle en unik vidensplatform, der skal sikre landmanden denne adgang til økologisk viden.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Kommunikationsindsats vedr. landmandens medievaner. Invitation til webinar.

Landmandens medievaner. En nærmere analyse af landmænds medievaner i 2022.

Webinar om landmandens medievaner. Præsentation af landmandens medievaner ved Regndans.  Se Webinar.