Goldkofodring i græsbaserede systemer

Introduktion

Formålet er at forbedre køernes sundhed og velfærd, samt at landmænd har den nyeste viden om optimal fodring af goldkøer i græsbaserede systemer og demonstrere løsninger, som forbedrer produktionsøkonomien på bedriften.

Der gennemføres et litteraturstudium, om forskningsresultater om goldkofodring i systemer med afgræsning og græsbaseret foder, og der samles viden om udenlanske anbefalinger. Der laves en aktuel opgørelse af forekomsten af mælkefeber i danske økologiske besætninger. Der afprøves to strategier for goldkofodring, hvor der indgår græs, som er dyrket specielt til goldkøer. Det er græs med lav energikoncentration og lav CAB-værdi (low CAB-græs). Formentlig kan græsset høstes fra ugødede engarealer og konserveres som wrapensilage eller hø. I strategi 1 bruges ensilagen/høet som eneste foder om vinteren og som supplement til afgræsning om sommeren. Køerne får samme ration i hele goldperioden. Målet er at opnå en robust strategi, som mindsker risikoen for mælkefeber og ketose. I strategi 2 indgår low CAB-græsset i et fasefodrings-koncept. De to strategier gennemføres i et samarbejde med økologiske mælkekvægsbedrifter. 

Effekten vil være styrket management for fodring af goldkøer i græsbaserede systemer, sænke risikoen for stofskiftelidelser ved overgang til ny laktation samt øge muligheden for en højere mælkeydelse. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.