Kløvergræs og korn til den økologiske malkeko

Introduktion

Projektets formål er at teste om økologiske malkekøer kan opretholde mælkeydelsen, øge kvælstofeffektiviteten, og forbedre mælkeproducentens økonomi, ved en forenklet fodring baseret på kløvergræsensilage og korn.

Svenske forsøg har vist lovende resultater med brugen af græs og korn, samtidig med at forsøg har vist, at AAT-rige proteinfodermidler ikke altid giver det forventede resultat i mælketanken. L&F Kvægs strategi 2020 har som mål at øge kvælstofeffektiviteten hos økologiske malkekøer fra 25% til 27%. Derfor vil projektet teste et fodringskoncept baseret på kløvergræs og korn (byg, havre og/eller rug) hos en række økologiske mælkeproducenter, hvor fodereffektivitet og mælkeproduktion vil blive monitoreret og observeret tæt i en vinter-fodringssæson. Projektet forventes at bidrage med praksisviden, der resulterer i bedre økonomi hos mælkeproducenten og øget kvælstof-effektivitet hos økologiske malkekøer.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Rapport: Erstatning af høj pct. kraftfoderblanding med lav pct. kraftfoderblanding
Rapport 7: Effekt af at erstatte høj pct. kraftfoderblanding med lav pct. kraftfoderblanding hos besætning 7 på mælkeproduktion og foderoptagelse.

Rapport: Kvæginfo 2615. Kløvergræs og korn – reduceret protein til økologiske malkekøer
Rapport om korns erstatning til andele af proteintilskudsfoderet, og hvordan dette bidrager til en produktionsøkonomisk gevinst for den økologiske mælkeproducent, når foderpriserne er høje.