Økologiske spisekartofler - klimaguld fra muld til mund

Introduktion

Projektet vil kortlægge den økologiske kartoffels berettigelse, som en af de mest klimavenlige nationale fødevarer, samt opstille konkrete emissionskilder og indsatsområder i kartoffelproduktionen. Hertil udforme en formidlingsstrategi (inkl. formidlingsprodukter) i samarbejde med kartoffelbranchen, så synliggørelsen af kartoflens mange fordele formidles bedst muligt til forbrugerne. Projektet har ydermere et mål om at facilitere og sætte rammerne for et årligt tilbagevendende netværksmøde i den økologiske kartoffelproduktion, indeholdende bl.a. vidensdeling om produktion og afsætning, med repræsentanter fra hele branchen (avlere, grossister, foodservice, detail, forskere, køkkener og andre relevante nøglepersoner).

Projektets forventede effekter er:

  • Reduktion af drivhusgasudledninger fra kartoffelbedrifter via udarbejdelse af klimahandlingsplaner og konkrete indsatsområder.
  • Større afsætning af danske økologiske spisekartofler på baggrund af øget forbrugerkendskab til kartoflens kvaliteter, herunder det meget lave klimaaftryk.
  • Øget effektivitet i ressourceanvendelse og -udnyttelse fra et større samarbejde i den økologiske kartoffelbranche.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Klimahandlingsplaner inkl. Klimaaftryk

Klimahandlingsplaner. Rapport indeholdende 5 klimahandlingsplaner fra den økologiske kartoffelproduktion.

Klimaaftryk fra økologisk kartoffelproduktion. Notat omhandlende klimaberegninger kartoffelproduktion.

Klimahandlingsplan hos økologisk landmand og kartoffelavler Søren Just. Video, der er lagt på YouTube. Link til video på Youtube.

Præsentationer

Skab kærlighed til den økologiske spisekartoffel: Hvordan kan kartoflen aktualiseres i de unges madkultur?

Artikler

Netværksmøde giver kartoffelavlere nye vinkler. Klimavenlig knold - kartoflen fortjener et bedre image.

Netværksmøde

Afholdt 3 august på Skiftekær Økologi.

Program:

10.00 – 10.15: Morgenkaffe og – brød. Velkomst v/Sidsel Birkelund Schmidt, projektleder og specialkonsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

10.15 – 10.30: Velkomst v/Peter Bay, direktør, Skiftekær Økologi

10.30 – 11.00: Præsentation: Skimmel, resistens og perspektiver for anvendelse af biologiske produkter v/ Lars Bødker, landskonsulent, SEGES Innovation

11.00 - 12.30: Rundtur i kartoffelmarkerne og fremvisning af landsforsøg med 13 forskellige kartoffelsorter v/Peter Bay, Lars Bødker og Kjeld Forsom, plante- og økologirådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

12.30 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.30: Præsentation: Klimaaftryk og afsætning af danske økologiske spisekartofler v/Malte Nybo Andersen, konsulent, SEGES Innovation

13.30 – 13.45: Præsentation: Sølvskurv og skinfinish v/Malte Nybo Andersen

13.45 - 14.00: Afrunding og tak for i dag!

Kartoffelminikonference d. 13. december

Program

Avisannonce i Effektivt Landbrug

Facebook-opslag

Storskærm annoncering. Storskærm annoncering af minikonference.

FB annoncering af minikonference. Videoannonce for kartoffel minikonference.

Drejebog og etablering af ansvarsgruppe for fremtidige netværksmøder

Drejebog. Drejebog for inkludering i Danske Kartoflers 'Store Kartoffeldag' fra 2024.