Klimarigtigt fødevareprotein fra mikoalger dyrket på sidestrømme fra græsproteinfremstilling, Next Generation Food - EXTEND 

Introduktion

Formålet er at skabe en ny produktionsvej for fødevareklyngen, der giver både klimareduktion og ny indtjening ved at producere højværdi-fødevareingredienser fra mikroalger, dyrket på græsproteinrester. Målet er at udvikle og teste protein- og fedtstofingredienser, produceret af udvalgte mikroalger i tankanlæg på basis af græspulp og brunsaft fra græsproteinfremstilling.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med en række institutter og virksomheder. Nærværende projektansøgning dækker medfinansiering af Innovationscentrets aktiviteter. Projektet består af seks arbejdspakker.

 

Projektet opgraderer sidestrømme fra græsproteinanlæg til højværdi fødevareingredienser udvundet af mikroalger og dyrket i lukkede tanke. Importeret foder står ofte for mere end 60 % af det økologiske svineproduktions bedrifts aftryk for drivhusgas. Foder med lavere klimaaftryk, som grovfoder eller biprodukter, vil kunne formindske klimabelastningen forventeligt med 5%.

 

Der udvælges mikroalge-stammer, der kan dyrkes på græspulp og brunsaft fra græsproteinproduktion og har attraktive egenskaber som fødevareingredienser. Græspulp og brunsaft forbehandles til et velegnet substrat for mikroalgedyrkning. Dyrkningen opskaleres i pilotanlæg (500 l). De høstede alger forarbejdes til fødevareingredienser, som derefter testes i forskellige fødevareapplikationer. Projektets resultater og perspektiver formidles til landbrugs- og fødevaresektoren. Projektets effekter vil dels være en forbedret økonomi i at producere græsmarksafgrøder til proteinfremstilling til gavn for både økologiske og konventionelle landmænd. Dels vil projektet give en klimaeffekt på 49.500 og 163.500 tons CO2-ækv. årligt ved at erstatte animalske ingredienser, plus den direkte effekt fra øget græsdyrkning. Effekten er beregnet på græsrester fra 2.000 ha. Der forventes en markant større effekt i takt med udbygning af kapaciteten til produktion af græsprotein til foder.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Circular and innovative protein produced from grass protein residues. Præsentation på Green Protein Network meeting .