Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)

Introduktion

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark. Projektet har følgende målsætninger: 1) at dokumentere effekten af SL på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, 2) at udvikle, etablere og demonstrere SL-systemer inden for planteavl og mælkeproduktion, 3) at belyse forretningspotentialet af SL og 4) at modellere effekterne af at udbrede SL på større skala. Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Arrangementer

Netværksarrangement i forbindelse med Økologisk Høstmarked hos hos Øko Ged og Grønt 4. september 2022: Præsentation af ROBUST, demonstration af plantning af træer og deling af viden om skovlandbrug i forbindelse med høstmarked i samarbejde med Skovdyrkerne og Danmarks Naturfredningsforening.

Åbent Hus: Skovlandbrug: regler, økonomi, praktik og afsætning. 13. oktober 2022. Nyborg Huse 4, 7840 Vildbjerg. Præsentation af praktiske erfaringer i forbindelse med etableringen af skovlandbruget på Nyborggaard; gældende regler for etablering af skovlandbrug; økonomi og tilskud; samt perspektiverne i afsætning af skovlandbrugsprodukter.

Inspirationsrejse: skovlandbrug, nøddeproduktion og græskød i England 2. - 5. oktober 2022. Skovlandbrugsfaglig tur til England med præsentation af erfaringer fra nogle af de mest vidende og garvede skovlandbrugere i vores geografiske nærområde. Virksomhedsbesøg hos Wakelyns, Whitehall og Harvest Barn, Martin Crawford, Helen Browning Organics, og Knepp Estate.

Netværksmøde: Skovlandbrug i praksis. 28. oktober 2022. Græsmarksvej 26, 4591 Føllenslev. Præsentation af ROBUST samt regler, økonomi og praktik i forbindelse med etablering af skovlandbrug og erfaringer fra praksis i Danmark og udlandet.

Katalog

Skovlandbrug 2022. Hent og læs kataloget.

Film

Lær, hvordan du planter et træ

Skovlandbrug kan være vejen frem for et mere klimavenligt landbrug. En god etablering af træerne er helt afgørende, for deres overlevelse og vækst. I videoen her viser Julie Rohde Birk, hvad du skal være opmærksom på, når du planter et træ.

Træer kan påvirke økologisk landbrug positivt

Træer har forskellige effekter, som vi gerne vil udnytte i landbruget. Hør projektleder Julie Rohde Birk fortælle, hvilke effekter træerne har.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer

02.2022 – Projekt præsenteret på Faglig dag på Kalø Økologisk Landbrugsskole: https://icoel.dk/media/lnrfbbfm/hoer.pdf

02.2022 – Projekt præsenteret ved arrangement om skovlandbrug arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Permakultur Danmark: https://naturplanteskolen.dk/event/arrangement-om-skovlandbrug/ og https://www.youtube.com/watch?v=8mvQ0OU0IeM (14 min. og 30 sek.).

04.2022 – Projekt præsenteret for 50 internationale forskere ved rundvisning på Sommerbjerg. Pamflet om projektet på engelsk, udarbejdet til lejligheden, kan fremsendes ved forespørgsel.

05.2022 - Projekt præsenteret på EURAF2022, abstract, poster og videopræsentation: https://www.youtube.com/watch?v=kuYXGWaN6Zs og https://uninuoro.it/wp-content/uploads/2022/05/EURAF2022-BOOK-OF-ABSTRACTS-Def-def.pdf (s. 119-120)

06.2022 – Projektet præsenteret ved GUDP informationsmøde online: Slides: https://gudp.lbst.dk/fileadmin/user_upload/GUDP/Filer/Arrangementer/Robust.pdf og video: https://www.provector.dk/video/?g=7bf8fa1e299e467fbb05c1d7d65d0318&cid=107&pl=14268

Præsentation af projektet på

Radio

Præsentation af projekt i tema om skovlandbrug på den2radio: http://den2radio.dk/udsendelser/fdevareproduktionens-natur-og-arkitektur-kologisk-skovlandbrug/?fbclid=IwAR3iSdKsIQAwEPdiTNKUkGtgdXFTzKKfLB_RQuAZbHSWQmPaJ-KU-R8CcBs

Formidling via sociale medier

Hør Julie fortælle om skovlandbrug på Kalø faglig dag

Minidemonstration af træplantning og deling af information om projektet og om skovlandbrug på Høstmarked i samarbejde med DN og Skovdyrkerne hos Øko Ged og Grønt

Træer er fantastiske

Skovlandbrug - lær at plante et træ

Skovlandbrug - how to?

Lær om skovlandbrug

Åbent hus og netværksarrangement