CarbonFarm II - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Introduktion

Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning, biodiversitet og reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold.

Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af conservation agriculture (CA), for herved at afbøde negative virkningen af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen, samt medvirke til at nå målsætningen om en klimaneutralt dansk landbrugsproduktion, med udgangpunkt i det igangværende projekt CarbonFarm 1.

Projektet forventes at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan en økologisk version af CA lykkes i praksis?
  • Hvor meget vil kulstoflagringen i landbrugsjorden øges, hvis CA udbredes i Danmark?
  • Vil lattergasemissionen fra planteproduktionen mindskes med CA dyrkningssystemer?
  • Hvordan påvirker CA jordens mikrobielle aktivitet, og kan denne ændring forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden?

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

On-farm innovation in the CarbonFarm project. Præsentation.

CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget. Præsentation på ØkoMarkdag.

Høst af CarbonFarm forsøg. Artikel på FRDK.dk.

I CarbonFarm projektet afprøves økologisk dyrkning med permanent kløverdække og rækkeslåning. Artikel på FRDK.dk.

Mikrokløver sænker ukrudtstryk men konkurrerer med afgrøden. Artikel i MARK.

Notat: Resultater af de økologiske forsøg i Carbonfarm 2022.

Her kører vores prototype robotti-rækkeklipper. LinkedInopslag på siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.