CarbonFarm 2 - bæredygtige dyrkningssystemer

Introduktion

Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning, biodiversitet og reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold.

Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af conservation agriculture (CA), for herved at afbøde negative virkningen af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen, samt medvirke til at nå målsætningen om en klimaneutralt dansk landbrugsproduktion, med udgangpunkt i det igangværende projekt CarbonFarm 1.

Projektet forventes at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan en økologisk version af CA lykkes i praksis?
  • Hvor meget vil kulstoflagringen i landbrugsjorden øges, hvis CA udbredes i Danmark?
  • Vil lattergasemissionen fra planteproduktionen mindskes med CA dyrkningssystemer?
  • Hvordan påvirker CA jordens mikrobielle aktivitet, og kan denne ændring forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden?

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Ellinglund Har Solgt Ploven
Artikel i Økologisk Landbrug.

Mikrokløver og multimaskine skal bane vejen for pløjfri dyrkning
Artikel i Økologisk Landbrug.

Pløjfri økolog tester direkte såning af vekselhvede
Artikel i Økologisk Landbrug.

Pløjfri dyrkning og conservation agriculture
Artikel på Økonu.dk om pløjfri dyrkning og conservation agriculture.

CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget
Præsentation til World soil day 2021 Dalum Landbrugsskole 6. december 2021 om bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget.