The potential of different Oat varieties for Oat drink – (POATential)

Introduktion

Formålet er at styrke primærproduktion af plantebaserede fødevarer med fokus på havre. Voksende efterspørgsel efter plantebaserede produkter skaber en unik mulighed for at forbedre råvarekvaliteten. Projektet sigter mod optimeret havredyrkning ved at identificere de mest kvalitetsrige havresorter til fødevareindustrien og undersøge, hvordan dyrkningsbetingelser (økologi vs. konventionel) påvirker ønskede kvalitetsparametre.

Forventningen er, at projektets resultater vil forsyne landmænd med viden om at forbedre kvaliteten af deres havreafgrøder. Dette vil ruste dem til stigende efterspørgsel efter kvalitetsråvarer til fødevareindustrien og styrke deres position på markedet. Den øgede diversificering af afgrøder vil gøre det attraktivt for landmænd at bidrage til produktionen af plantebaserede fødevarer.

Projektet vil styrke primærproduktionen af plantebaserede fødevarer ved at give landmænd den nødvendige viden og incitament til at dyrke kvalitetshavre, der opfylder fødevareindustriens krav. Dette er i overensstemmelse med målet om at øge volumen i dansk plantefødevareproduktion og fremme udviklingen af en mere bæredygtig og konkurrencedygtig sektor for plantebaserede fødevarer.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.