Økomarkdag 2024

Introduktion

Formålet er at udvikle og gennemføre en Økomarkdag, som giver de økologiske landmænd, gartnere og unge én samlet dag med både ny teori og mulighed for at se ting i praksis, som kan forbedre håndværk og management direkte på bedrifterne efterfølgende, ligesom de præsenteres for nyheder og netværksmuligheder.

I projektet skal der arbejdes med følgende opgaver i forhold til gennemførelsen af en ØKO markdag i 2024. Projektet skal sikre, at arrangementet bliver gennemført efter de lovmæssige retningslinjer, som denne type arrangementer har. Derfor skal der anvendes ressourcer på at udarbejde planer til de forskellige myndigheder, der godkender arrangementet. I projektet planlægges et forplejnings- og netværksområde med 3-6 Street Food inspirerede boder, hvor der dagen igennem skal kunne købes mad og drikke i tilstrækkeligt omfang. For at kunne etablere ovenstående kræver det, at værten (en landmand) udlejer jord til arrangementet til projektet, der skal laves aftaler om forbrug af strøm og vand, leje af del af hal til opbevaring og skraldehåndtering mv. I projektet vil arbejdet med at markedsføre og udbrede kendskabet til dette tilbud for økologiske landmænd og andre interesserede også varetages. Derfor afsættes der midler til annoncering i landbrugsfaglige medier, en kampagne på SoMe, en indsats rettet mod relevante ungdomsuddannelser og en hjemmeside, hvor det hele er samlet, let og tilgængeligt. Effekten er, at der etableres basis for udstillinger, maskindemonstrationer, demo-parceller, videnstelt med oplæg, tematiserede rundture og forplejningsområde. Målet er minimum 500 deltagere. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Opslag på SoMe

Endelig fik vi noget i jorden. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug