Mere og styrket økologi - omlægning, fastholdelse og bæredygtighed

Introduktion

Formålet med projektet er at øge det økologiske areal, styrke den økologiske produktionen og udvide udbuddet af økologiske fødevarer. Dette sker ved at tilbyde individuelt tilpassede omlægnings-/ fastholdelses- og bæredygtighedstjek, understøtte landmandens driftsøkonomi og udvikle bedrifterne i tråd med det øvrige samfunds krav til økologiske produktionsmetoder og med mindst muligt aftryk på miljø og lokalsamfund. Målet at gennemføre minimum 320 tjek fordelt på hhv. omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek hos primærproducenter inden for landbrug, gartneri og frugt- og bæravl over hele landet.

Projektet er inddelt i to arbejdspakker: AP1 Tjek gennemført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og AP2 Tjek gennemført af lokale rådgivningsvirksomheder. Fordelingen mellem de forskellige typer tjek er ikke fastsat på forhånd. Dette er for løbende at kunne målrette indsatsen og imødekomme behovet og efterspørgslen. Omlægningstjek er målrettet konventionelle landmænd, der ønsker at få belyst potentialerne ved omlægning til økologisk produktion. Fastholdelses- og bæredygtighedstjek tilbydes eksisterende økologer. Temaet og indholdet i rådgivningen vil være individuelt og målrettet hver enkelt bedrift.

På tværs af de to arbejdspakker og de tre typer af tjek (omlægning, fastholdelse og bæredygtighed) vil der blive udarbejdet formidlingsmaterialer, der kan øge interessen og muligheden for at gøre brug af tilbuddet. Effekterne vil være i form at hhv. flere nye økologiske bedrifter samt en styrkelse og udvikling af eksisterende økologiske bedrifter mod større robusthed og bedre driftsøkonomi.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler og opslag på sociale medier

Landmænd i Næstved får tilbud om gratis omlægningstjek. Omtale i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Faktaark

Få et gratis udviklingstjek. Faktaark om udviklingstjek. 

Få et gratis omlægningstjek. Skabelon til markedsføring af omlægningstjek.

Få et gratis udviklingstjek. Skabelon til markedsføring af  udviklingstjek.