Dyrevelfærd under fugleinfluenza

Introduktion

Formålet er at bevare en høj dyrevelfærd hos økologiske fjerkræ under staldpligt i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza. Målet er at udvikle og udbrede metoder til at bevare og højne dyrevelfærden hos fjerkræ ved såvel overdækning af udeareal og ved berigelse i forbindelse med indelukning.

Projektets aktiviteter vil fokusere på berigelse i stalden under indelukning samt metoder til at få fjerkræene ud under en overdækning. Der vil være erfaringsindsamlinger fra landmænd, både dem som har oplevet fjerpilning under indelukning, men også dem, der ikke havde udfordringer. Disse erfaringer vil bruges til at lave en oversigt over, hvad der skal til for at gennemføre en problemfri indelukningsperiode. Samtidigt vil der være interviews af producenter, som har fundet metoder til overdækning af udeareal. Dette skal være som inspiration til andre producenter. Da mobile producenter har flest problemer under staldpligt, vil projektet sørge for, at der bliver produceret viden, som ikke kun vedrører store producenter med faste stalde.

Der forventes et fald i fjerpilning ved staldpligt, når producenter får værktøjer til at lave en succesfuld indelukning. Dette fald betyder ikke blot højere velfærd, men vil også mindske chancen for det forøgede foderoptag for pillede høns. Dette kan være så meget som en forskel på 30 g. foder/høne/dag. Derfor kan der også ske en forbedring i fjerkræproduktionens ressourceudnyttelse og økonomi som følge af dette projekt.

Det forventes, at tilliden til Ø-mærket på længere sigt ikke er truet af indelukningen. Forbrugere, der kritisere denne, kan mødes af landmænd, der enten aktivt får hønerne ud under overdække eller gør ekstra tiltag for velfærden i stalden.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

Artikel til ØKOLOGI - inspiration til jordbruget. Artiklen "Stigende tilfælde af fugleinfluenza de seneste tre år" redegører for tilstanden af fugleinfluenza og effekten af den for producenter. Den kom i maj-udgaven af fagbladet, der henvender sig til økologiske producenter. 

Artikel om indretning af gode udearealer. Artiklen redegjorde for et nyt svensk studie, der har lavet designforslag og erfaringsindsamling om udearealer, den blev offentliggjort på www.icoel.dk.

Artikel om at lukke høner ud efter indelukningskrav. Artiklen "Gode råd om at lukke høns ud" blev offentliggjort på www.icoel.dk, da indelukningskravet fra 2022-2023 blev ophævet i april. Den indeholdte gode råd til at lukke høner ud igen. 

Artikel om råd til høj velfærd under indelukningskrav. Artiklen "Fugleinfluenza: Når du skal holde hønerne på stald" giver overblik over vigtigste tiltag for at bevare dyrevelfærd under staldpligt. Samtidigt er der et link til kataloget. 

Beskrivelse af katalog i nyhedsbrev. Det nye katalog blev linket til i nyhedsbrevet FjerkræNyt, som sendes til fjerkræproducenter og branchefolk. 

Katalog

Vejledning for at have høj velfærd under indelukningskrav for økologiske fjerkræ. En vejledning til både at have høj velfærd i stalden, når der er krav om indelukning, men også metoder til at få dyrene ud vha. overdækning af udeareal

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l

Oplæg til franske producenter. Oplæg om dansk, økologisk fjerkræproduktion for franske producenter til erfaringsudveksling