Positiv effekt af landbrug på agerlandets natur (Organic+)

Introduktion

Formålet med projektet er at forbedre og demonstrere den positive effekt af økologisk landbrug på agerlandets naturindhold, og derigennem sikre troværdigheden af den økologiske produktion op gennem værdikæden. Dette opnås ved at definere og beslutte mål og indsats for biodiversitet i agerlandet, samt implementere disse i såvel modelberegninger som praksis for fem regionale forsøgsområder.

Organic+ vil bruge computer simulering og feltmonitering til at undersøge biodiversitetsændringer i landskabet før og efter målrettede biodiversitetstiltag i fem værkstedsområder. Områderne adskiller sig i landskabssammensætning, og forvaltes af tre økologiske virksomheder. Praksisfællesskaber (CoPs), som involverer de tre virksomheder samt deres samarbejdspartnere, fra landmænd til detailhandlere, vil blive etableret i værkstedsområderne. CoPs vil bidrage til udvikling af biodiversitetstiltag lokalt, fastsætte fælles mål, samt udbrede effektive løsninger regionalt. Desuden vil Organic+ udvikle og afprøve et værktøj til beslutningsstøtte, som kan bruges til at optimere biodiversitet ved at udpege type og placering af tiltag, som fremmer en landskabsmosaik, der bedst muligt understøtter naturlige systemer og biodiversitet i et givent landskab. Projektet vil bidrage til forbedret landbrugsrådgivning samt optimere lokale landbrugsforvaltningstiltag for at nå de ambitiøse nationale og internationale mål for at økologien, som understøtter en bæredygtig fødevareproduktion og muliggør økologien som levevej.

Projektet bygger videre på AU’s tidligere anvendelser af ALLMaSS til simulering af effekten af økologisk landbrugsdrift og til agentbaseret modellering af landbrugsrelaterede dyrearters respons på landskabsændringer. Resultaterne af projektet vil desuden være aktuelle i forhold til Økologisk Landsforenings udvikling af Marknaturindeks som retningsanvisende redskab i forbindelse med målsætninger for landbrugsnaturen. Endelig vil projektets gennemførelse afprøve naturhensynets potentiale som værdiforøger af de råvarer og forarbejdede produkter, der indgår i case-partnernes virksomheder.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider o.l.


Økologi - Inspiration til landbruget (20-04-22): Biodiversiteten kan optimeres i øko-landbrug og landskaber

ICROFS nyhedsbrev (april): Biodiversiteten kan optimeres i øko-landbrug og landskaber

ØKOLOGISK.NU (04-07-22): Økologisk gods på Djursland viser, hvordan naturhensyn i landbruget øger biodiversiteten

MARK (06-09-22): De nye naturkrav: Gør dem til fordele frem for bøvl

ICOEL.dk (04-10-22): Markedsgæster blev klogere på biodiversitet på Stenalt Landbrug

Økologi - Inspiration til landbruget (Nr. 8 2022): Sådan optimerer du natureffekten af 4 % udyrket

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer o.l.

Tre dages repræsentation med stand på Naturmødet i Hirtshals 2022

Banner brugt under Naturmødet og Øko-Markdag

Posterpræsentation på ICROFS temadag – Haraldskær, Vejle

Oplæg for Mejeriernes Brancheforening på L&F Fødevaredag 2022

Formidling / demonstrationsaktiviteter i f.eks. mark og stald

To markvandringer på Stenalt Marked

Formidling i marken på Agri Nords Grovfoderdag

Formidling i marken på Øko Markdag 2022

Åbenthusarrangementer/workshops/informationsmøder

5 besøg på Thise-leverandørers bedrifter

Invitation Agri Nords informationsaftener for Økologiske landmænd

4 pct. naturværdi på bedriften. Præsentation Agri Nords informationsaftener for Økologiske landmænd

Deltagelse i workshop afholdt af Thise Mejeris biodiversitetsgruppe

Deltagelse med stand på Stenalt Marked

Deltagelse med stand på ØkoMarkdag 2022

Nyhedsbreve

ICOEL.dk (30-05--22): Naturmødet 2022: Økologi er bedste bud på naturvenligt landbrug

ICOEL.dk (22-06-22): Naturhensyn i økologisk Landbrug øger biodiversiteten

Formidling via film/video/podcast/apps/sociale medier o.l.

LinkedIn opslag inden Naturmødet

LinkedIn opslag fra Naturmødet