Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproducenter (ROBUST)

Introduktion

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark.

Projektet har følgende målsætninger: 1) at dokumentere effekten af SL på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, 2) at udvikle, etablere og demonstrere SL-systemer inden for planteavl og mælkeproduktion, 3) at belyse forretningspotentialet af SL, og 4) at modellere effekterne af at udbrede SL på større skala.

Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter
Kronik i Økologisk Landbrug om fire nye skovlandbrug.

Skovlandbrug i Praksis
Katalog om skovlandbrug i praksis.

Oplæg om Skovlandbrug
Oplæg til Økologikongressen 2021 om skovlandbrug.

Facebook: Skovlandbrug
Oplæg til Økologikongressen 2021 om skovlandbrug.

Skovlandbrug redder måske ikke al biodiversitet; »men vi laver plads til natur et sted, hvor der ikke før har været plads«
Artikel i Økonu.dk om skovlandbrugets bidrag til biodiversitet

Skovlandbrug bliver en del af det danske landbrugslandskab
Artikel i JAktuelt.dk om skovlandbrugets integration i landbruget.

Skovlandbrug under danske forhold
Artikel på Landbrugsinfo.dk om skovlandbrug under danske forhold.

Skoven – Dansk Skovforenings magasin
Dansk Skovforenings magasin.

5th European Agroforestry Conference 2021
Book of Abstracts - Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy (side 204-205).

Med træer på marken vil Bjarne Larsen kombinere naturtiltag med fødevareproduktion på samme areal
Artikel i Økonu.dk om integration af træer på økologisk landmands marker.

Køer på skovtur: Nyt forsøg skal undersøge om skov-køer gavner klima og dyrevelfærd
Tv-indslag på TVMV om et forsøg med skove som en del af køer og kalves udeområde.