Omlægningstjek, udvikling og kompetencer hos økologiske landmænd

Introduktion

Projektets formål er at sikre et højt kompetenceniveau hos landmænd, der påtænker at lægge om til økologi, eller som allerede er omlagt, men planlægger udvikling af en eksisterende økologisk bedrift. Målet er at opnå dette, gennem tilbud om omlægningstjek, fastholdelsestjek, lokale informationsmøder, netværksmøder og landsdækkende temamøder for nyere økologer.

Projektet vil bidrage til gennemførsel af minimum 250 omlægningstjek hos interesserede konventionelle landmænd, derudover vil der blive tilbudt gennemførsel af 40 fastholdelses- og udviklingstjek, hvor der er fokus på eksisterende økologiske jordbrug med behov for en produktionsmæssig og/eller økonomisk gennemgang, som kan sikre fremtiden for den pågældende bedrift. Endelig skal projektet gøre det muligt at tilbyde lokale informationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af interesserede og nyere økologiske landmænd; der forventes gennemført op til 30 møder. De landmænd, der inden for de seneste år har omlagt til økologisk drift, vil gennem projektet få tilbud om at deltage i et fagligt netværk sammen med andre nyere økologiske landmænd, da der er et behov for at nye økologiske landmænd får en forståelse af de økologiske principper. Vi vil med udbud af op til 10 temamøder på landsplan sikre den nødvendige kompetenceopbygning.

Projektets effekt vil være, at omkring 50 % af de landbrug, der modtager et omlægningstjek faktisk lægger om til økologi. Endelig forventes effekten af de gennemførte informationsmøder med henholdsvis generel viden og specifik viden om økologiske udfordringer for økologiske landmænd at øge det generelle kompetenceniveau.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Invitation til netværksmøde om Protein den 31. august 2021
ØkologiRådgivning Danmark afholder netværksmøde om dyrkning, høst og opbevaring af proteinafgrøder.

Omlægningstjek - omlægning til økologi
Hvis du overvejer at omlægge til økologi, så kan det være en god idé at få lavet et gratis omlægningstjek. Ved et omlægningstjek får du mulighed for at få svar på dine spørgsmål og høre mere om mulighederne for en økologisk produktion, på netop din bedrift.

Økologiske proteinafgrøder - netværksmøde
Facebookbegivenhed for ØkologiRådgivnings Danmarks netværksmøde om dyrkning, høst og opbevaring af proteinafgrøder.

Økologiske proteinafgrøder - netværksmøde
Event på Landbrugsinfo for ØkologiRådgivnings Danmarks netværksmøde om dyrkning, høst og opbevaring af proteinafgrøder.

AP3

Informationsmøde Djursland Landboforening
Program og invitation til informationsmøde.

Informationsmøde om nye dyrknings- og gødskningsregler
Informationsmøde oplæg ved Sven Hermansen.

Informationsmøde om nye dyrknings- og gødskningsregler
Informationsmøde program Djurslands Landboforening.

Informationsmøde oplæg om afgrødekrav
Afgrødekrav v/Djurslands Landboforening.

Informationsmøde oplæg om strøhalm
Økologisk strøhalm v/ Djurslands Landboforening.

Invitation til netværksmøde om Protein den 31. august 2021
ØkologiRådgivning Danmark afholder netværksmøde om dyrkning, høst og opbevaring af proteinafgrøder.

Høst og lagring af bælgsæd
Præsentation på Netværksmøde d. 31 august 2021.

Netværksmøde med VKST den 12. okt. 2021
Program og invitation til netværksmøde om økologiske vinterraps.

Invitation til informationsmøde med Velas den 11. nov. 2021
Øko-faglige møder, Søften.

Oplæg til informationsmøde med Velas den 11. nov. 2021
Øko-faglige møder, Søften.

Invitation til informationsmøde med Velas den 10. dec. 2021
Øko-faglige møder, Vissenbjerg.

Oplæg til informationsmøde med Velas den 10. nov. 2021
Øko-faglige møder, Vissenbjerg.

Informationsmøde med FJORDLAND den 2. dec. 2021
Møde om sædskifte- og gødningsregler for økologer.

Program for informationsmøde med VKST den 14. dec. 2021
Markedsmøde for økologiske planteavlere.

Informationsmøde med LandboNord den 18. nov. 2021
Netværksmøde om planteproteiner.

Informationsmøde med VKST den 17. nov. 2021
Møde om kompost.

Informationsmøde med VKST den 30. nov. 2021
Møde om hjemmedyrket protein d. 2. marts 2021.

Informationsmøde med Velas, Sjælland
Øko-fagligt møde om bl.a. kulstofopbygning i jorden.

Informationsmøde med Velas, Vissenbjerg
Øko-faglige møder, Vissenbjerg.

AP4

Økologisk udviklingsdag
Møde om fremtidens gødning til økologer.

Program for udviklingsmøde hos VKST den 4. okt. 2021
Temadag hos VKST i Sorø.

Oplæg til udviklingsmøde hos VKST den 4. okt. 2021
Temadag hos VKST i Sorø.

Præsentation på Udviklingsmøde hos VKST den. 4. okt. 2021
Temadag hos VKST i Sorø.

Program for udviklingsmøde hos ØRD den 13. okt. 2021
Temadag hos ØRD i Holstebro.

Oplæg til udviklingsmøde hos ØRD den 13. okt. 2021
Temadag hos ØRD i Holstebro.

Præsentation til Udviklingsmøde hos ØRD
Temadag hos ØRD.

Oplæg fra Planteavlsaften i Fjordland, Lemvig
Udviklingsmøde i Fjordland.