Reducering af indvoldsorm hos æglæggende høner ved ændret management og forbedret hygiejne

Introduktion

Formålet er at beskrive og anvise løsninger på, hvordan antallet af orm hos æglæggende høner kan holdes på et lavere niveau ved hjælp af ændrede rutiner, øget management og hygiejne på bedrifterne. Målet er at finde metoder til at reducere forekomsten af indvoldsorm hos danske konsumægsproducerende høner. Målet nås ved indsamling - og implementering af viden om hygiejne-, og managementmetoder.

Aktiviteter: Aktivitet 1: Der foretages en kort vidensyntese, hvor parasitternes biologi og livscyklus, prævalens, behandlingsmuligheder og skadevoldende effekt beskrives. Dertil foretages et vidensopsamlingsbesøg i udlandet. Aktivitet 2: Der etableres en forsøgsgruppe bestående af konventionelle og økologiske ægproducenter (ca. 20 i alt), som alle skal besøges af en konsulent for gennemgang af ejendommen og drøftelse af daglige rutiner, rengøringsprocedurer, management, hygiejne, mv. Aktivitet 3: Datamateriale, indsamlet fra udlandet, fra besøgene hos gruppen af producenter og fra de tidligere resultater fra indsendelse af rutineprøver for overvågning for orm (projekt Sygdomsbekæmpelse, Konsumægs-produktionen), vurderes og sammenholdes. Aktivitet 4: Ud fra resultaterne i aktivitet 3 sættes der fokus på management- og hygiejnetiltag. De mest effektive managementtiltag implementeres på udvalgte ejendomme, i det omfang det er muligt. De iværksatte tiltag dokumenteres ved ovennævnte igangværende kontrol af ormeæg i gødning. Aktivitet 5: Der udarbejdes en pjece til brug for ægproducenter og opdrættere af levekyllinger, som, på grundlag af vidensyntesen, redegør for den eksisterende viden om indvoldsorm og beskriver de fremkomne management- og hygiejnetiltag, der effektivt kan iværksættes på ejendommene for at nedbringe forekomsten af orm i ægproduktionen.

Effekten af projektet illustreres ved en lavere forekomst af orm i danske konsumægshøner og dermed en bedre dyresundhed og dyrevelfærd og en lavere forekomst af orm i det endelige produkt til forbrugeren, ægget.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Indvoldsorm hos fjerkræ
Oversigts artikel med angivelse af ormetyper, biologi, livscyklus, skadevoldende effekt, forebyggelse og behandling.

Indvoldsormens æg
Opsummering af studier om ormeæg.

Reducering af indvoldsorm hos høner - introduktion
Introduktion til projektet.

FjerkræTEMAdag, Nyt vedr. indvoldsorm
Opsummering af resultater opnået til dato i projekt 7979.