Udgivet 01.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Innovationscenter er optaget som medlem af internationalt Living Lab-netværk

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er optaget som ”grow member” i European Network of Living Labs som det første danske medlem, der arbejder med landbrug og økologi.

Netværket European Network of Living Labs er støttet af EU-kommissionen og består af en række medlemmer over hele verden – og nu også af danske Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der er blevet optaget som et såkaldt grow member.   

At være et living lab betyder, at man arbejder med en metode inden for forskning og udvikling, hvor målgruppen og brugerne er inddraget i at definere problemer og løsninger, så forskning og forsøg tager afsæt i deres praksis og erfaringer.

- Vi er meget glade for og stolte over at være optaget som medlem, og det giver rigtigt god mening, fordi vi som innovationscenter allerede langt hen ad vejen arbejder som et living lab ved at inddrage og være tæt på praksis for vores målgruppe, som er de økologiske landmænd, udtaler Kirsten Holst, der er direktør for Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Foto: Linda Michelle Handrup

Anton Rasmussen, Kirsten Holst og Maria Arias Escobar med certifikatet på innovationscenterets medlemskab af European Network of Living Labs.

Innovationscenteret er en projektorganisation, der primært er finansieret af projektmidler fra fonde. Det nye medlemskab kan åbne døre til finansiering af nye projekter, samtidig med at det giver adgang til en udveks-ling af viden og erfaringer med de andre living lab-medlemmer i det internationale netværk.

- Det vil styrke vores arbejdsmetoder og effekten af vores resultater, at vi i endnu højere grad inddrager landmænd, rådgivere og andre interessenter, når vi definerer, udvikler og arbejder i projekter, samtidig med at vi samarbejder tæt med universiteter og forskningsinstitutioner. På den måde ser vi os selv som det bindeled, der bygger bro og omsætter teoretisk viden til praktisk anvendelse, og det vil vores status som living lab forstærke, uddyber Kirsten Holst.

Titlen på innovationscenterets living lab er Danish Organic Onfarm Living Lab, og arbejdet vil foregå på tværs af organisationens projekter med særligt fokus på tre indsatsområder:

  • Dyrevelfærd 
  • Jordfrugtbarhed
  • Robuste og effektive dyrkningssystemer


Læs mere om European Network of Living Labs