Økologiske gødningsforsøg

Et unikt samarbejde

I Innovationscenter for Økologisk Landbrug afprøver vi hvert år kommercielle gødningsprodukter og biostimulanter i økologiske afprøvninger i marken. Afprøvningen er en del af Landsforsøgene® og udføres i samarbejde med Teknologisk Institut, SEGES Innovation, og i særdeleshed lokale forsøgsenheder og forsøgsværter som udfører det praktiske forsøgsarbejde. Samarbejdet er unikt og sikrer forsøg af høj kvalitet og total uvildighed i afprøvningen. Det er et vigtigt og ufravigeligt krav fra os, at alle resultater og registreringer offentliggøres – uanset resultatet.

Forsøgs setup

Alle afprøvninger foregår på økologisk landbrugsjord hos økologiske landmænd, og forsøgene placeres som udgangspunkt minimum 2 forskellige steder i landet med forskellig jordbundstype og klimatiske forhold. Derudover vil vi helst foretage afprøvningen over min. 2 år, så årsvariationen kan elimineres.
Forsøgsdesign og metode aftales mellem Innovationscenteret og gødningsproducenten, men selve gennemførslen af forsøget udføres af forsøgsfolk fra det lokale rådgivningscenter uden indblanding fra andre parter. Data indberettes og behandles via Teknologisk Institut og gemmes i Nordic Field Trials System (NFTS). I NFTS kan tilgås forsøgsplaner, forsøgsdesign, lokaliteter og kontaktoplysninger på den forsøgsansvarlige. Ofte afholdes åbne markvandringer i forsøgene i løbet af forsommeren.

Foto: Casper Laursen

Foto: Fra afprøvning af et ikke-økologisk gødningsprodukt, som er godkendt til økologisk brug. Forsøget er fra Djursland, hvor gødningsproduktet er udsået med en ældre Nordsten-såmaskine før såning af vår-byg for at opnå bedst effekt, og for at være sikre på, at fugle ikke spiser gødningen (de er vilde med kød-benmel).

Afprøvninger de seneste år i Landsforsøgene

De seneste år har Innovationscenter for Økologisk Landbrug afprøvet gødningsprodukter og biostimulanter godkendt til økologisk brug for gødningsfirmaer som bl.a. Daka, Yara, ICL og Løndahl Skovbrug.
Hvert år i december udkommer ”Landsforsøgene” (tidligere: ”Oversigten over Landsforsøgene”). I dette samlede værk præsenteres alle årets resultater fra Landsforsøgene® - både konventionelle og økologiske forsøg. I Landsforsøgene® kan du læse mere om forsøgenes resultater, ligesom du kan lade dig inspirere af nogle af alle de andre afprøvninger, der er foretaget fra helt andre produktionsformer, med nye produkter eller med andre sorter og arter, end du selv er engageret i. Bogen kan findes i pdf-version på LandbrugsInfo og kan også erhverves i fysisk format.

Vi glæder os til de kommende år også at lave uvildige afprøvninger af dit gødningsprodukt/biostimulant…

Kontakt os

Læs mere om Casper Laursen

Casper Laursen

Teamleder for Planter og jord, specialkonsulent

+45 30 26 06 56 casl@icoel.dk