Klimahandlingsplan

af din bedrift

En klimahandlingsplan giver dig et godt overblik over størrelsen af den nuværende udledning af drivhusgasser fra din bedrift og hvor i produktionen, de kommer fra. Desuden får du en handlingsplan med konkrete tiltag, der kan nedbringe klimabelastningen.

Til at regne på udledning af drivhusgasser og kulstofbinding ved nudrift og forskellige alternative scenarier anvendes ESGreenTool, der er udviklet af Seges Innovation, Økologisk Landsforening og Forenet Kredit.

En klimahandlingsplan indeholder:

  1. Aftale mellem landmand og konsulent
  2. Bedriftsbesøg
  3. Rapport med beregninger og konkret plan for reduktioner
  4. Mulighed for opfølgende dialog med konsulent
  5. Øvrige tilbud
  6. Klimastaldskoler med kollegial sparring og garanti for handling

Pris

Afhænger af den individuelle aftale.

Kontakt os

Læs mere om Julie Cherono Schmidt Henriksen

Julie Cherono Schmidt Henriksen

Teamleder for Klima og natur, chefkonsulent

+45 29 39 46 48 jcsh@icoel.dk