Kompost til økologisk planteavl

Lær om de praktiske muligheder for gårdoplægning og udbringning af kompost samt om de konsekvenser, tilførsel af kompost har for jord, afgrøder og næringsstofbalancer.

Gå til den interaktive læring