Økologiske sortsforsøg

Sorternes evne til ukrudtskonkurrence og modtagelighed over for sygdomme afprøves under økologiske dyrkningsforhold som en del af Landsforsøgene®, og resultaterne er tilgængelige på SortInfo

De økologiske sortsforsøg udføres i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Teknologisk Institut, SEGES Innovation, TystofteFonden, lokale forsøgsenheder og forsøgsværter.

Frøfirmaer og forædlere kan anmelde sorter til den uvildige afprøvning. 

Værdiafprøvning under økologiske forhold

De økologiske sortsforsøg fungerer samtidig som en del af den officielle afprøvning af nye sorter til sortslisteoptagelse – den såkaldte værdiafprøvning. Det er vigtigt, hvis du som forædler har udviklet en sort, som er særligt egnet til økologiske dyrkningsforhold og mindre relevant eller måske endda uegnet under konventionelle dyrkningsforhold.

Afprøvningen varetages af TystofteFonden hos økologiske landmænd i Vestjylland, Sønderjylland, på Lolland og Sjælland. Data indberettes til Teknologisk Institut og kan ses på hjemmesiden Nordic Field Trials System (NFTS).

Ny model fra 2025

Der er et ønske om større bredde i den økologiske sortsafprøvning. Derfor bliver der fra 2025 igangsat en model, hvor der tilbydes afprøvning af arterne på skift. I 2025 tilbydes afprøvning af vårkorn. Herefter besluttes , hvordan den kommende afprøvning skal foregå. 

Ingen kommerciel afprøvning i 2024

I 2024 vil der som udgangspunktet ikke være kommerciel afprøvning af økologiske sorter. 

Sådan anmelder du sorter til forsøg 

Tilmelding til de økologiske sortsforsøg foregår via et anmelderbrev, som sendes ud af SEGES Innovation to gange om året. I anmelderbrevet finder du en række praktiske oplysninger om priser, deadlines for levering af udsæd, mængder mv.
Kontakt  Tove Mariegaard Pedersen for yderligere information og for at blive skrevet på modtagerlisten til anmelderbrevet, hvis du ikke allerede modtager dette. 

Foto: Tove Mariegaard Pedersen

Foto: De økologiske sortsforsøg i Sønderjylland, juni 2023. Her afprøves bl.a. en vårbygsort Halfdan udviklet til økologisk dyrkning, som har en stærk ukrudtskonkurrence (ses til venstre i billedet).

Kontakt os