Sommerbjerg

Mælkeproduktion og skovlandbrug med eg, rødel, hassel og energipil