Lille Svanholm

Malkekvæg i læhegn og skov, grøntsager og frugttræer