Udgivet 08.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tørring, sortering og lagring

Økologiske bælgfrugter til konsum stiller krav

En stigende interesse blandt danske økologer for at dyrke linser, bønner og kikærter til konsum rejser spørgsmålet hvordan, en sådan vare skal håndteres under høst og på lageret. Når en afgrøde skal sælges som fødevare, er der anderledes skrappe krav til kvalitet end for foderafgrøder. Ofte vil der også være tale om små partier, der skal kunne håndteres separat og med stor opmærksomhed på renhed – ikke mindst fordi varen typisk også skal være garanteret glutenfri.

Tekniske løsninger kortlægges

Der kan både være ekstra arbejde og nødvendige investeringer forbundet med at dyrke bønner, linser, ærter ol. til konsum, og man skal ikke undervurdere opgaven men tænke konsum hele vejen fra mark til modtager, understreger specialkonsulent Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Han er i gang med at indsamle erfaringer og viden om processer og tekniske løsninger, der kan fungere på en landbrugsbedrift, når det gælder skånsom håndtering, hurtig nedtørring, sikker og hygiejnisk oplagring, sortering og renhed.

”Det er ofte sene afgrøder, som man kan blive nødt til at høste med højt vandindhold. Afgrøden kan af forskellige grunde være dyrket i blanding med korn, som skal skilles fra, og endelig kan der være tale om specialproduktioner ned til måske fem ton eller mindre. Det kræver særlige silo- og tørreforhold, men også en anderledes håndtering allerede ude i marken,” fortæller Lars Egelund Olsen, der har besøgt økologiske landmænd og virksomheder i bestræbelserne på at skabe overblik over egnede metoder.

Det foregår i projektet ’Sunde og velsmagende bælgfrugter’, hvor et af målene er at kunne guide landmænd til succes med produktionen.

Tænk hele processen igennem

”Mange af de maskiner og systemer, vi bruger i foderproduktionen, er ikke beregnet til at kunne gøres helt rene. Der ligger altid nogle kerner tilbage i snegle, elevatorer eller i et hjørne af mejetærskeren. Det duer ikke, når vi producerer glutenfrit,” siger Lars E. Olsen.

Han peger på en lang række forhold, man skal have styr på i håndteringen af konsum-bælgfrugter:

Skånsom høst og minimal håndtering

Risikoen for at knække eller skade kernerne under høsten er stor, især når der er tale om kerner/frø med et højt vandindhold, og netop til konsum er kernekvaliteten vigtig. Det gælder derfor om at håndtere den høstede vare så skånsomt som muligt. Høst direkte i storsække, kasser eller container, som derefter kan køres på lager og tørres uden at blive komme igennem snegle og elevatorer.

Rensning både før og efter tørring

Det kan være en fordel at rense råvaren både før og efter tørring. Før tørring renses våde og større urenheder fra, så tørringen forløber nemmere. Efter tørring kan man skille lettere urenheder fra. En soldrenser er anvendelig til formålet, og den hjemlige tørring og rensning kan efterfølgende følges op af en professionel finrensning.

Hurtig tørring ved lav varme

Høje temperaturer kan være skadelige for kvaliteten. Man skal derfor vælge tørreri med omhu. Et gennemløbstørreri arbejder med høj varme i kort tid, og er desuden mest velegnet til større partier. Et portionstørreri kan håndtere mindre mængder ved lavere temperatur. Det er muligt at tørre små partier i lukkede kasser eller storsække. Det tilbyder fx Gl. Buurholt, som har specialiseret sig i at udvikle mobile tørre- og renseanlæg.

Lukkede siloer

Til konsumvarer kræves lukkede siloer. Råvaren skal sikres mod fugle, gnavere og andre skadegørere. Siloerne skal kunne gøres fuldstændigt rene. En industristøvsuger og en højtryksblæser er gode hjælpemidler.

Silo til ’skyllekorn’

En økologisk landmand ved Christiansfeld har en ’skyllesilo’ som en del af sit kornanlæg. Når en ny afgrøde skal ind på lageret, bliver de første par hundrede kg taget fra og fyldt i denne silo. Skyllesiloen bidrager til en renere vare og mindsker risikoen for sammenblanding af afgrøder og kan være en særdeles god ide, hvis man producerer glutenfrit. Den frasorterede vare anvendes til foder til gårdens dyr.

Professionel rensning/sortering

Ønsker man en endnu bedre sortering og rensning end den, man selv kan præstere med en soldrenser, kan man entrere med professionelle firmaer, der renser varen med fx farvesorterer. Flere firmaer tilbyder lønsortering.

Grønne kikærter der ligger i en håndflade
Foto: Jesper Fog-Petersen

Kikærter og andre bælgfrugter til konsum stiller store krav til skånsom håndtering under høst, tørring og lagring. Foto: Jesper Fog-Petersen