Udgivet 22.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Mangel på økologisk udsæd – hvordan skal du forholde dig?

En udfordrende vækstsæson betyder, at der pt. er udsolgt af udsæd af økologisk havre og vårbyg i OrganicXseeds, og du skal indsende en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen, hvis du anvender ikke-økologisk (ubejdset) udsæd.

Der er pt. udsolgt af økologisk havre og vårbyg i OrganicXseeds. Der er givet en generel dispensation til anvendelse af ikke-økologisk, ubejdset såsæd i både havre og vårbyg, som dog kræver, at der sker en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen.

En udfordrende vækstsæson i 2023

Vækstsæsonen 2023 har givet udfordringer i produktion af såsæd til 2024 med lave udbytter i vårbyg og havre. Der har derfor været en mindre mængde såsæd til foråret 2024, såvel økologisk som konventionel. Du har mulighed for at anvende ikke-økologisk, ubejdset såsæd, hvis du kan skaffe det.

Til bekræftelse

Når der under en art står ”Til bekræftelse” i OrganicXseeds betyder det, at du skal anmelde det til Landbrugsstyrelsen, hvis du anvender ikke-økologisk (ubejdset) udsæd af den pågældende art. I modsætning til en dispensationsansøgning skal du ikke afvente en tilladelse fra Landbrugsstyrelsen inden anvendelse. Det betyder, at det er tilladt at anvende ikke-økologisk, ubejdset udsæd af arter, der er klassificeret ”Til bekræftelse” på den betingelse, at anvendelsen anmeldes til Landbrugsstyrelsen. Anmeldelsen gælder kun for indeværende vækstsæson.

Anmeldelsen skal foretages i OrganicXseeds, når du er logget ind, og laves på samme måde, som hvis du skulle søge om dispensation i forbindelse med anvendelse af ikke-økologiske frø. Forskellen er, at du ved en ansøgning skal afvente svar på, om du får tilladelse, mens du ved en anmeldelse ikke skal afvente svar. Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise anmeldelsen i forbindelse med økologikontrol. Bekræftelsen skal udfyldes umiddelbart inden anvendelsen.

Kort vejledning til en anmeldelse/bekræftelse

Log ind på OrganicXseeds og find den relevante art og sortsgruppe.

  1. Tryk på det blå felt ”Til bekræftelse” ud for den relevante sortsgruppe.
  2. Du vil få vist en blanket, som du skal udfylde og gemme, når den er udfyldt.
  3. Når du har gemt blanketten, har du anmeldt til Landbrugsstyrelsen, at du vil benytte ikke-økologisk udsæd og hvilken mængde, du vil benytte.
  4. Anmeldelsen kan du finde under ”Arkiveret” i den røde ”Menu” øverst til højre på forsiden af OrganicXseeds. Du kan enten fremvise anmeldelsen herfra eller printe den i forbindelse med Økologi-kontrol. Anmeldelsen dokumenterer, at der ikke var økologisk udsæd til rådighed på anvendelsestidspunktet og at den anvendte såsæd var ”Til bekræftelse” på anvendelsestidspunktet.

Landbrugsstyrelsen skriver i nyhed d. 22. marts, at der bliver holdt øje med situationen, og hvis økologisk udsæd af flere af de store landbrugsafgrøder bliver udsolgt, kan deres klassifikation blive ændret til ”Til bekræftelse”.

Du modtager mere såsæd end du har anmeldt – hvad gør du?

Landbrugsstyrelsen oplyser, at hvis din leverandør vælger at levere mere såsæd, end du har bestilt, f.eks. fordi der er lav spireprocent på partiet, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du selv beslutter at anskaffe/anvende mere, end du har anmeldt, skal du sende endnu en anmeldelse af den ekstra mængde, du har anvendt.