Udgivet 02.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vintertriticale - dyrkningsvejledning

Anvendelse, angreb af gulrust og stråstyrke er særlige fokuspunkter ved dyrkning af økologisk vintertriticale.

Når du skal dyrke økologisk vintertriticale, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Anvendelse. Triticale er foderkorn med relativt højt proteinindhold.
  • Risiko for angreb af gulrust.
  • Stråstyrke. Triticale er velegnet til undersåede efterafgrøder.

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 250-400 spiredygtige frø/planter pr. m2.
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-50 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 85 %.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 185-220 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Vintertriticale
Foto: Inger Bertelsen

Vintertriticale er en krydsning mellem vinterrug og vinterhvede.

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.