Udgivet 02.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vintertriticale - dyrkningsvejledning

Anvendelse, angreb af gulrust og stråstyrke er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vintertriticale

Når du skal dyrke økologisk vintertriticale, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter:

  • Anvendelse. Triticale er foderkorn med relativt højt proteinindhold
  • Risiko for angreb af gulrust
  • Stråstyrke. Triticale er velegnet til undersåede efterafgrøder

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 250-400 spiredygtige frø/planter pr. m2
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-50 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 85 pct.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 185-220 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Vintertriticale
Foto: Inger Bertelsen

Vintertriticale er en krydsning mellem vinterrug og vinterhvede.

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for efterårssåede, økologiske afgrøder

I dette tema finder du viden om dyrkning af mange forskellige økologiske afgrøder. I dyrkningsvejledningerne får du det fulde overblik over hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.