Udgivet 21.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk havre - dyrkningsvejledning

Kvælstofoptag, god ukrudtskonkurrenceevne, afskalning til foder, dyrkning af grynhavre og glutenfri produktion er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-havre.

Havre er en dyrkningssikker afgrøde med et stabilt udbytte. Når du skal dyrke økologisk havre, er det en god ide at forholde dig til nedenstående: 

  • Havren optager kvælstof over en længere periode og kan udnytte forfrugtsværdien af en forudgående kløvergræsmark eller efterafgrøde
  • Havre yder en god ukrudtskonkurrence og havre kan derfor bruges som et led i din ukrudtsstrategi
  • Har du mulighed for afskalning er havren en god foderkilde
  • Grynhavre og glutenfri produktion kan give en merindtjening

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 350-400 spiredygtige frø/planter pr. m- se også afsnit om udsæd
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-50 g.
  • Markspiringsprocenten er sjældent over 85 pct., selv i et godt såbed med god udsæd. Ved udsæd med lav spireevne bør markspireprocenten korrigeres tilsvarende.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 180-220 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

Der er ikke gennemført dyrkningsforsøg med nøgen havre i samme omfang som med almindelig havre. Derfor er nedenstående anbefalinger vedrørende nøgen havre en blanding af viden fra litteratur, forsøg og praktiske erfaringer.

Sorthavre og vinterhavre, der også kan dyrkes til foder, vil ikke blive behandlet i denne dyrkningsvejledning.

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.