Udgivet 21.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk havre - dyrkningsvejledning

Kvælstofoptag, god ukrudtskonkurrenceevne, afskalning til foder, dyrkning af grynhavre og glutenfri produktion er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-havre.

Havre er en dyrkningssikker afgrøde med et stabilt udbytte. 

Når du skal dyrke økologisk , er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Havren optager kvælstof over en længere periode og kan udnytte forfrugtsværdien af en forudgående kløvergræsmark eller efterafgrøde
  • Havre yder en god ukrudtskonkurrence og havre kan derfor bruges som et led i din ukrudtsstrategi
  • Har du mulighed for afskalning er havren en god foderkilde
  • Grynhavre og glutenfri produktion kan give en merindtjening

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 300-400 spiredygtige frø/planter pr. m- se også afsnit om udsæd
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-50 g.
  • Markspiringsprocenten er sjældent over 85 pct., selv i et godt såbed med god udsæd.
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 180-220 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed.
Udbud ses i www.organicXseeds.dk

Der er ikke gennemført dyrkningsforsøg med nøgen havre i samme omfang som med almindelig havre. Derfor er nedenstående anbefalinger vedrørende nøgen havre en blanding af viden fra litte-ratur, forsøg og praktiske erfaringer.

Sort havre og vinterhavre, der også kan dyrkes til foder, vil ikke blive behandlet i denne dyrkningsvejledning.

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.