Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment - OUTFIT

Introduktion

Projektets formål er at reducere næringsstoftab fra udendørs hold af økologiske søer for at fremtidssikre dansk økologisk udendørshold af søer, ved at integrere træer i nye foldkoncepter.

Projektet baseres på hypoteser om, at foldkoncepter med systemisk integration og benyttelse af træer kan modvirke næringsstofudledning, samt at vedmaterialet kan benyttes som værdifuldt fodersupplement.

Udendørs hold af søer er en effektiv produktionsform med lavt antibiotikaforbrug og stor værdi for dansk øko-logi, men udfordres fortsat af risiko for høje næringsstoftab fra foldarealerne.

Projektet OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs udarbejdet i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Samtidig adresserer OUTFIT en af de største barrierer for at implementere træer i sofolde ved at sikre øgning af den økonomiske værdi af det "beslaglagte" areal. OUTFIT udvikler og afprøver således grovfoder til drægtige søer i vinterperioden baseret på grøn træbiomasse, høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret. Projektgruppen, der består af svine-, træ-, træbiomasse-, næringsstofholdnings- og livscyklusvurderingseksperter samt to økologiske svineproducenter vil bidrage til udvikling af økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab samtidig med høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding. Projektet er et samarbejdsprojekt med Aarhus Universitet og andre under OragnicRDD 6.

De nye koncepter forventes at bidrage til at reducere emissioner fra økologisk svineproduktion med 47t N, 11t P og 990kg. CO2 ækvivalenter per år fra 2030. Hertil forventes økonomisk gevinst ved anvendelse af træbiomasse samt øget biodiversitet, forbedret dyrevelfærd, forskønnelse af foldområder og øget forbrugertillid til den økologiske svineproduktionsform.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.