Winter Feeding of Organic Sows

Introduktion

Formålet er at undersøge potentialet i anvendelse af store mængder grovfoder om vinteren til økologiske søer til gavn for landmandens bundlinje. Målet er at forbedre fodereffektiviteten gennem udvikling af nye vinterfodringsstrategier, hvor næringsstofindholdet fra grovfoder er inddraget. AU leder GUDP-projektet. SEGES og Center for Frilandsdyr (CFF) er partnere og søger begge medfinansiering.

Aktiviteter: Identifikation af metabolitter, relateret til ensilage, vil fastslå det daglige grovfoderoptag på enkelt-dyrsniveau i vinterperioden. Når søernes forventede grovfoderindtag kendes, kan foderet optimeres, hvilket minimerer næringsstofoverskuddet. Der udvikles en ny vinterfodringsstrategi, der afprøves på AU’s Økoplatform og demonstreres hos to producenter. SEGES Økologi Innovation (SEGES) er med i udviklingen af foderstrategi. Potentialet for brug af restprodukter til økologisk grisefoder kortlægges. Øget recirkulering af næringsstoffer vil reducere behovet for andre råvarer. Der beregnes, hvilke råvarer restprodukterne kan erstatte. SEGES er arbejdspakkeleder. I forbindelse med demonstration og afprøvning under praktiske forhold på to besætninger testes et værktøj til vurdering af klimabelastningen. CFF er arbejdspakkeleder på demonstrationsdelen, hvor SEGES deltager, og SEGES er arbejdspakkeleder på klimaarbejdspakken. Kommunikationen med de økologiske landmænd og andre interessenter har SEGES hovedansvaret for. SEGES arbejder primært med recirkulering, klimapåvirkning og demonstration i besætningerne, hvor vi også er arbejdspakkeledere.

Effekter: Nye fodringsstrategier forventes at reducere kvælstofudledningen fra økologisk griseproduktion med 51 tons N/år og formindske mængden af drivhusgasser med 3.225 tons CO2-eq om året. Gennem udvikling af bæredygtige fodringsstrategier bidrager WI-FI til at løse nogle af de største udfordringer for økologisk sohold. En bedre og billigere fodring af søerne vil fra dag ét påvirke producenternes økonomi positivt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP3

Notat: Restprodukters potentiale som foder til økologiske grise
Notat.

Værdifulde restprodukter
Restprodukter fra juiceproduktion, ølbrygning og lign. kan måske fungere som næringsrigt foder til grise. Artikel udgivet i Økologi - Inspiration til landbruget, marts 2021.

Analyseresultater
Analyseresultater for de mest interessante restprodukter.

Video: Pulpwrapning
Facebookopslag, video.

Katalog over restprodukter
Beskrivelse af forskellige brug af restprodukter.

Præsentation v temadag 
Præsentation af WiFi til Temadag 2021.

Præsentation v Økologikongressen
Præsentation af WiFi til Økologikongres 2021-

AP5

Notat: Climate Footprint of Winter Feeding of Organic Sows
Notat af klimaftryk fra WiFI. (LCA og PEF).

Klimaaftrykket på foder
Beskrivelse af klimaaftrykket på økologisk svinefoder.

Klimaaftrykket på gødning
Beskrivelse af klimaaftrykket på økologisk svinegødning.

AP6

Video: Recirkulering af restprodukter
Facebookopslag, video.