Økologisk planteavl som nationalt virkemiddel for klima

Introduktion

Formålet er at bidrage til at opnå målet for drivhusgasreduktion på 0,5 mio. tons CO2e af Danmarks nationale udledninger i 2030 ved at sikre økologiens arealmæssige vækst og at give landmanden indsigt i økologiske dyrkningspraksisser som klimavirkemiddel. Målet er at dokumentere økologisk planteavls drivhusgasemissioner ud fra faktiske driftsdata, som hentes fra MarkOnline med opdaterede beregningsmetoder.

Projektets aktiviteter er opdelt i tre arbejdspakker (AP). I AP1 indsamles driftsdata for økologiske bedrifter, som bl.a. inkluderer gødningsanvendelse og udbytter, og der defineres fremskrivninger for udviklingen i øko-logisk planteavl. Fremskrivningerne indbefatter estimeret vækst i det økologiske areal, relevant optimering af økologisk planteavl og effekten på drivhusgasudledningen. Det undersøges ligeledes, hvordan IPCC 2019 samt foreslåede nationale emissionsfaktorer påvirker den beregnede udledning. Selve beregningerne udarbejdes i AP2, og data og beregningsmetoder kvalificeres i samarbejde med SEGES Innovation. I AP3 foretages praktisk afprøvning i Living Labs. Der gennemføres klimahandlingsplaner, som danner grundlag for at udarbej-de bedriftsspecifikke scenarier for reduceret drivhusgasudledning ved omlægning til økologi samt optimering af den økologiske produktion.

Projektet forventes at bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 0,5 mio. tons CO2e i 2030. Herudover forventes projektet at bidrage til en øget implementering af klimatiltag på økologiske planteavlsbedrifter. 

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler, pressemeddelelser eller lignende

Portræt: Økologisk mælkeproducent arbejder for at nedsætte sit klimaaftryk. Artikel på icoel.dk med portræt af økologisk landmand og hans tiltag for at reducere bedriftens klimaaftryk

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende

Opslag på LinkedIn med link til pressedækning på TV2. Opslag på LinkedIn med link til pressedækning på TV2 om vidensgrundlag for klimaberegninger i Svarer-rapporten.

Tiltag for et mindre klimaaftryk fra landbruget. Opslag på LinkedIn med tiltag for at reducere klimaaftryk hos økologisk landmand