Ren Recirkulering – madaffald til økologisk kvalitetsgødning

Introduktion

Projektets formål er øge økologiens adgang til næringsstoffer fra recirkuleret madaffald, og herved øge effektivitet og konkurrenceevne i økologisk planteavl uden at udhule troværdigheden eller påvirke jordfrugtbarheden. Projektets mål er optimere tilgængelighed og kvalitet/renhed af den recirkulerede gødning og undersøge potentielle negative konsekvenser (og eliminere disse) ved udbringning af recirkuleret madaffald på landbrugsjorden. Projektet er startet i 2021. Projektet skal sikre, at en udvikling af økologien kan fastholdes. Det kræver, at økologisk jordbrugs adgang og andel af de recirkulerede næringsstoffer øges væsentligt i forhold til i dag. Ressourcen i recirkuleret madaffald skal bidrage meget mere til den økologiske næringsstofforsyning. Projektets aktiviteter indeholder indsamling af viden og erfaringer om udsortering, håndtering, afgasning og potentialet ved at sikre næringsstofferne fra madaffald.

Resultaterne af dette målrettes og bruges som incitament for kommuner, forsyningsselskaber og borgere til at sikre mest muligt og renest muligt madaffald som gødning til økologiske landmænd, der lever op til de høje standarder, som forventes af både økologiske landmænd og forbrugere. Projektet kortlægger kilder og minimerer forurening af plast og tungmetaller i gødningen og jorden ved at gennemføre et stort analyse- og forsøgsarbejde af forureningskilder og effekt på jord og jordlivet fra tildeling af forskellige recirkulerede gødningskilder. Kvaliteten af recirkuleret madaffald sammenholdes med kendte/brugte gødningsprodukter, herunder husdyrgødning. Der indsamles praktisk erfaring fra kontrolleret indsamling af madaffald af høj kvalitet fra økologiske storkøkkener (fri for plast og andre uønskede stoffer) og betydningen af kommunernes valg af indsamlingsposer til madaffald undersøges. Disse erfaringer formidles løbende i fagmedier, via oplæg, på video og sociale medier. Projektet sikrer grundlaget for, at næringsressourcen fra madaffald i praksis er tilgængelig i mængder og kvalitet, der gør det attraktivt at anvende på økologiske afgrøder. 
Projektets effekter er øget bæredygtighed, udvikling og konkurrenceevne i den økologiske jordproduktsproduktion gennem en bedre og sikker næringsstofforsyning, og bidrager derved både til at øge det økologiske areal, produktivitet og en økologisk fødevareproduktion afkoblet fra afhængighed af konventionel gødning.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

SoMe kampagne

LinkedIn-opslag fra oplæg om recirkulering til åbent hus 10. marts 2023. Opslag på LinkedIn om recirkulering til åbent hus i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Facebook-opslag til landmænd om gødningsværdi i madaffald. Opslag på Facebook-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug om gødningsværdien i madaffald

LinkedIn-opslag om gødningsværdi i madaffald. Opslag på LinkedIn-siden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug om gødningsværdien i madaffald.

Instagram-opslag om gødningsværdi i madaffald. Forbrugerrådet Tænks opslag på Instagram med beregning af gødningsværdi i madaffald. 

Rent madaffald, renere gødning. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs platforme Facebook, LinkedIn og YouTube