Komposteret grøngødning - praktisk fremstilling og analyse

Introduktion

Formålet er at øge landbrugets selvforsyningsgrad med plantebaserede gødningsprodukter og sænke landbrugets klimaaftryk ved øget uafhængighed af husdyr. Målet er at lave effektiv komposteret grøngødning ved tilførsel af forskellige podemidler og inokulanter i udvalgte biomasser, og analysere gødningsværdi, systemeffekt og økonomi heraf.

Projektet er 2-årigt med opstart i 2022 og fortsættelse i 2023. Projektet opdeles i 3 arbejdspakker.

Projektet består både af en demo-del, hvor der laves forsøg med biomasser og podemidler, samt en formidlingsdel. Sideløbende med dette analyseres og vurderes det, hvilke systemeffekter, der er på bedriften ved brug af grøngødning, samt økonomien i at producere og anvende komposteret grøngødning. I arbejdspakke (AP) 1 udvælges og afprøves en række biomasser og podemidler. Biomasserne høstes og lægges til kompostering, efterhånden, som de bliver klar til høst. De færdigkomposterede biomasser analyseres og vurderes. I AP2 samles viden fra projektet, som bruges til at lave en guide, samt formidle konklusionerne. Erfaringer og viden indsamles løbende. Der afholdes demoarrangement, hvor der erfaringsudveksles. Erfaringer og viden samles i en elektronisk guide, samt hovedkonklusioner i en pamflet. I AP3 undersøges, hvilke effekter produktion og brug af komposteret grøngødning har på bedriften, herunder jordfrugtbarhed, samlet næringsstofbehov og forsyning på bedriften. Det er et litteraturstudie. Der regnes på økonomien i at fremstille grøngødning, og hvad gødningsværdien af produkterne er.

Projektet bidrager til øget indsigt og motivation hos landmænd til produktion og brug af komposteret grøngødning. Det vil øge dyrkningssikkerhed, jordfrugtbarhed og udbytte på arealer, hvor der ikke er mulighed for at tildele husdyrgødning. Projektet bidrager med viden til at optimere produktionen i forhold til gødskning og økonomi. Øget kulstofopbygning i jorden og mindre brug af husdyrgødning, vil på sigt reducere klimagasudledningen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende 

Øko-planteavl på ny kurs - uden husdyrgødning. Artikel i Landbrugsavisen.

Øko-planteavl på ny kurs - uden husdyrgødning. Artikel i Landbrugsavisens netavis. 

Sådan er økonomien i have-park-kompost som gødning. Artikel i MARK. 

Film/video/podcast/sociale medier o.l.

Kompost - how to?. YouTube video.

Kompost til økologisk planteavl. Facebookopslag på siden Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Demonstration: Mark miler og mikroliv 9. maj 2023

Webopslag inkl. program

Facebookopslag 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Strategier ved brug af komposteret grøngødning. Præsentation v. Morten Winther Vestenaa.

Mark miler og mikroliv. Præsentation v. Anton Rasmussen

Guide

Kompost til økologisk planteavl. Hjemmeside og online vidensunivers med tutorials, video og tekst. 

Infografik 

Kulstofbalance og kulstofindhold i jorden. Infografik.