Strip Cropping: improving biodiversity and crop resilience in organic farming (StripCrop)

Introduktion

Formålet er gennem stribedyrkning at fremme agro-biodiversiteten i økologisk planteavl og dermed øge robustheden for sygdomme og skadedyr i planteproduktionen og sædskiftet.

Målet er at udvikle et stribedyrkningssystem ved etablering, afprøvning og demonstration og herved dokumentere bæredygtigheden, også i forhold til gennemførlighed og økonomi.

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nordic Beet Research, AgroIntelli og Innovationscenter for Økologisk Landbrug undersøges henover fire år om et stribedyrkningskoncept er bæredygtigt for økologisk planteavl. Ved hjælp af videnskabelig dokumentation samlet på to forsøgsplatforme på henholdvis ler- og sandjord, hvor sædskifterne er etableret, vurderes indflydelse på funktionel biodiversitet, agro-biodiversitet, og udbytte. I begge systemer er en selvkørende redskabsbærer til rådighed. Samtidig vurderes og udvikles systemets gennemførlighed (tidsforbrug, praktiske udfordringer), indflydelse på jordfrugtbarhed (gødningstildeling, jordpakning), samt robusthed (udbytte stabilitet, behov for akut handling) og fleksibilitet (ændringer pga. årlig variation). I projektet er der fem arbejdspakker. 1. Design af StripCrop-platforme. 2. Biodiversitet og skadedyr. 3. Biodiversitet og mikrobielle organismer samt svampesygdomme. 4. Agronomi. 5. Demonstration og formidling.

Gennem demonstration og formidling, vil landbrugserhvervet kunne benytte sig af de positive resultater, som på sigt vil øge bæredygtigheden af økologisk planteavl, samt bidrage til samfundsgoderne; landbrugets mangfoldighed og landskabsværdi, biodiversitet og øge afsætningen af økologiske produkter ved licence to produce.

Projektets effekt vil være, at der identificeres konkrete afgrødekombinationer, der på basis af positiv synergi kan øge udbytte og stabilitet i sædskiftet. Dette vil være basis for øget agrobiodiversitet på længere sigt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Markens helte har det bedre, når landmanden dyrker i striber. Artikel på Økologisk Nu.

Oplæg om stribedyrkning og biodiversitet. Oplæg om stribedyrkning til mark-demo 12. maj ved Ringkøbing om regenerativt landbrug og biodiversitet.

Markvandring i Holeby. Markvandring i Holeby den 23. juni 2022.

Stribedyrkning - studietur til Holland. Facebookopslag på facebooksiden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til tilmeldingssiden for studieturen.

Stordrift og stribedyrkning. Nyhedsbrev på icoel.dk.

Instagramopslag #derforlandmand.

Stribedyrkning for mere biodiversitet og robuste systemer. Video på Youtube. Se video på Youtube.

Stribedyrkning - hvorfor? Facebookopslag.