Ren Recirkulering - madaffald til økologisk kvalitetsgødning

Introduktion

Projektets formål er at sikre rene næringsstoffer fra recirkuleret madaffald, og herved øge effektivitet og bæredygtighed i økologisk og konventionel planteavl, uden at gå på kompromis med gødningskvalitet eller jordfrugtbarhed. Projektets mål er at optimere tilgængelighed og kvalitet/renhed af den recirkulerede gødning og undersøge potentielle negative konsekvenser (og eliminere disse) ved udbringning af recirkuleret madaffald på landbrugsjorden.

Projektet er startet i 2021 og gennemført af Økologisk Landsforening og SEGES Økologi innovation. Projektet skal sikre, at udvikling i økologien kan fastholdes. Det kræver, at økologiens adgang og andel af de recirkulerede næringsstoffer øges væsentligt i forhold til i dag.

Ressourcen i recirkuleret madaffald skal bidrage meget mere til den økologiske næringsstofforsyning. Projektets aktiviteter understøtter, at næringsstofressourcer fra madaffald reelt er tilgængelig i den økologiske planteproduktion, og at gødning, der produceres af affald, har en renhed og kvalitet (plast, tungmetaller mv.), der ikke påvirker jordfrugtbarheden og lever op til de høje standarder, som forventes af både økologiske landmænd og forbrugere.

Projektet sikrer grundlaget for, at næringsressourcen fra madaffald i praksis er tilgængelig i mængder og kvalitet, der gør det attraktivt at anvende på økologiske afgrøder. Projektet kortlægger kilder og minimerer forurening af plast og tungmetaller i gødningen og jorden ved at gennemføre et stort analyse- og forsøgsarbejde af forureningskilder og effekt på jord og jordlivet fra tildeling af forskellige recirkulerede gødningskilder. Der indsamles praktisk erfaring fra kontrolleret indsamling af madaffald af høj kvalitet fra økologiske storkøkkener (fri for plast og andre uønskede stoffer), disse erfaringerne formildes med henblik på at øge kvalitet i offentlige affaldshåndtering.

Projektets effekter er øget bæredygtighed, udvikling og konkurrenceevne i den økologiske jordproduktsproduktion gennem en bedre og sikker næringsstofforsyning, og bidrager derved både til at øge det økologiske areal, produktivitet og en økologisk fødevareproduktion afkoblet fra afhængighed af konventionel gødning.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Madaffald til økologiske marker. Faktaark.

Recirkulering af KOD til økologisk landbrug. Præsentation.

Recirkulering af KOD. Præsentation.

Køreplan for hvordan, madaffald recirkuleres til gødning til økologiske afgrøder, biogas.

Køreplan for hvordan, madaffald recirkuleres til gødning til økologiske afgrøder, kommuner.

Køreplan for hvordan, madaffald recirkuleres til gødning til økologiske afgrøder, landmænd.

Mere biogas er også en hjælp til mere økologisk areal.

Opsætning af caseberegning for recirkulering. Notat.

Omfang og effekter af mikroplast forurening i jord - med særligt fokus pa recirkulering af affaldsprodukter. Rapport.

Facebookopslag i 2022.