Næringsstoffer til bæredygtig økologisk vækst

Introduktion

Formålet er at skabe grundlag for bæredygtig økologisk vækst med tilstrækkelig økologisk næringsstofforsyning på sektor- og bedriftsniveau, for såvel ny, potentiel og eksisterende økologisk fødevareproduktion. Målet at sikre en bæredygtig næringsstofforsyning som grundlag for en fremtidssikret økologisk produktion, der opfylder målsætning og rammebetingelserne for udfasning af konventionel gødning, øget kulstofbindning, mere bælgsæd og øget areal.

Projektet kortlægger den geografiske fordeling af aktuel og potentiel økologisk gødningsforsyning med data for husdyr-, afgrøde- og arealfordeling fra landbrugs- og gødningsindberetninger samt det potentielle biomasse grundlag og beliggenhed af nuværende og kommende biogasproduktion. Herudfra gennemføres analyser og scenarieberegninger for areal- og afgrødefordeling, muligheder og udfordringer for bæredygtig økologisk vækst med en næringsstofforsyning i balance, under fremtidens skærpede rammebetingelser. Slutteligt formidles og drøftes analyser og scenarier målrettet dels med landmænd og rådgivere, dels med myndigheder og beslutningstagere.

Effekten er øget overblik og beslutningsstøtte for landmænd ift. at vurdere om der aktuelt og fremadrettet i deres lokal område er et bæredygtigt fundament og tilstrækkelig adgang til næringsstoffer til at udbygge eksisterende eller omlægge deres bedrift til økologisk fødevareproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Notat vedr. biomassegrundlag for biogasproduktion

Notat vedr. kortlægning og estimering af økologisk gødningsforsyning og biomassegrund i et scenarier på forskellige bedriftstyper

Notat vedr. næringsstofforsyning af forskellige økologiske bedriftstyper