Markens mikrobielle samfund som indikator for jordens tilstand

Introduktion

Formålet er at øge forståelsen for sammensætning og funktion af mikrobielle samfund i dyrkningsjorden og bane vej for at kunne hjælpe mikrobiologien og derved jordfrugtbarheden i positiv retning ved dyrkningstiltag.

Målet er at undersøge den mikrobielle sammensætning i udvalgte marker ved hjælp af DNA-analyser og koble resultaterne med indsamlede data om markernes dyrkningsforhold.

I 2021 sker der en afprøvning og justering af et koncept for dataindsamling fra marker fordelt i landet. Marker udvælges i forhold til faktorer, der forventes at påvirke den mikrobielle sammensætning, så forskellige dyrk-ningsbetingelser er repræsenteret. Der indsamles data fra et mindre antal økologiske marker koblet med udtagning af jordprøver til DNA- og næringsstofanalyser, og forskellige analysemetoder afprøves. Oplysninger om markerne kortlægges i samarbejde med landmanden. Der er etableret et samarbejde med et eksternt laboratorie, som står for sekventering af mikrobielt DNA og dataanalyse.

I 2022 tages prøver og indhentes data fra op mod 50 marker, både økologiske og konventionelle. Der indsamles data nok til, at der sammen med dataindsamling i 2023 kan opnås det nødvendige volumen i undersøgelsen, for at der kan udledes statistiske sammenhænge mellem de dominerende grupper af mikroorganismer og de udvalgte dyrkningsforhold. De overordnede funktioner af de forskellige mikrobielle grupperinger i jorden forsøges kortlagt i samarbejde med Aarhus Universitet og ved en litteraturgennemgang.

Effekten af en øget forståelse for det mikrobielle liv i jorden og de forskellige grupper af mikroorganismers relation til dyrkningsforholdene er, at forekomsten af disse grupper fremadrettet kan bruges som indikatorer for jordens tilstand, og at man kan påvirke det mikrobielle samfund i en gunstig retning og for eksempel øge kulstofindlejringen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

Biostimulanter – hvad er det, virker de – og hvordan? Artikel på LandbrugsInfo om erfaringer med brug af biostimulanter.

Jordmikrobiomets funktioner. Artikel på LandbrugsInfo om jordmikrobiomets funktioner.

Åbenthusarrangementer / workshops / informationsmøder

Workshop om regenerativt landbrug. Fælles workshop afholdt på Øm Klostergaard.

Markens mikrobielle samfund. Indlæg på workshop om regenerativt landbrug.