Komposteret grøngødning - praktisk fremstilling og analyse

Introduktion

Formålet er at øge landbrugets selvforsyningsgrad med plantebaserede gødningsprodukter og sænke landbrugets klimaaftryk ved øget uafhængighed af husdyr. Målet er at lave effektiv komposteret grøngødning ved tilførsel af forskellige podemidler og inokulanter i udvalgte biomasser og analysere gødningsværdi, systemeffekt og økonomi heraf.

Projektet er to-årigt og opdeles i 3 arbejdspakker. Projektet består både af en demo-del, hvor der laves forsøg med biomasser og podemidler samt en formidlingsdel. Sideløbende med dette analyseres og vurderes det, hvilke systemeffekter der er på bedriften ved brug af grøngødning, samt økonomien i at producere og anvende komposteret grøngødning. I arbejdspakke 1 udvælges og afprøves der en række biomasser og podemidler. Biomasserne høstes og lægges til kompostering, efterhånden som de bliver klar til høst. De færdigkomposterede biomasser analyseres og vurderes. I arbejdspakke 2 samles viden fra projektet, som bruges til at lave en guide samt formidle konklusionerne. Erfaringer og viden indsamles løbende. Der afholdes demoarrangement, hvor der erfaringsudveksles. Erfaringer og viden samles i en elektronisk guide samt hovedkonklusioner i en pamflet. I arbejdspakke 3 undersøges, hvilke effekter produktion og brug af komposteret grøngødning har på bedriften, herunder jordfrugtbarhed, samlet næringsstofbehov og forsyning på bedriften. Det er et litteraturstudie. Der regnes på økonomien i at fremstille grøngødning, og hvad gødningsværdien af produkterne er.

Projektet bidrager til øget indsigt og motivation hos landmænd til produktion og brug af komposteret grøngødning. Det vil øge dyrkningssikkerhed, jordfrugtbarhed og udbytte på arealer, hvor der ikke er mulighed for at tildele husdyrgødning. Projektet bidrager med viden til at optimere produktionen ift. til gødskning og økonomi. Øget kulstofopbygning i jorden og mindre brug af husdyrgødning, vil på sigt reducere klimagasudledningen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Nye koncepter / strategier / processer / praksisser o.l:

Teknikker til oplægning af miler. Kompost til økologisk planteavl. Komposteret Grøngødning: Udvikling og kommunikation af kompost oplægning med højere indhold af grøn biomasse.  

Mindre udredninger / analyser /rapporter

Økonomiske og biologiske potentialer ved brug af kompost. Kompost til økologisk planteavl. Metaanalyse af flere års kompostforsøg.

Demoarrangement: Kompost til økologisk planteproduktion. 11. oktober kl. 9.45 - 14.00. 

Vejledninger / faktaark / tekniske manualer

Folder: Balanceret gødskning med kompost.Folder om balancen i næringsstoffer ved kompost som gødning.

Artikler

Artikel: Hvordan kan vi bruge kompost som gødning? Artikel til nyhedsbrev til innovationsbidragsydere hos Landbrug & Fødevarer.

Sådan laver du din egen kompost til marken. Artikel på Økologisk Nu.

Formidling via film / video / podcast / apps / Sociale medier o.l.

Video: "Billig biomasser til kompost". Udgivet på YouTube. Se video. 

Video: "Kompost: Sådan opbygger du næringsstoffer i jorden" Udgivet på YouTube. Se video.

Video: "Gødningsværdi i kompost". Udgivet på YouTube. Se video.

Video:  "Brug 17-18 tons kompost pr. ha". Udgivet på YouTube. Se video. 

Video: "Byg en kompostmile" Udgivet på YouTube. Se video.

Video:  "Ilt i kompostmilen". Udgivet på YouTube. Se video.

Video:  "Næringsstoffer i kompost". Udgivet YouTube. Se video.

Facebookopslag: Kompost som gødning.

Oprettelse af hjemmeside

Hjemmeside i et online kursusformat som egner sig til tutorials og sammenkobling af multimedie og tekstbåren kommunikation. Se side.